Seminarium naukowe pt. "Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat"

16
lut
2017

16 lutego 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się seminarium naukowe pt. „Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat”.

   W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań uzyskane w ramach realizowanego rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat".

   Seminarium odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (parter, budynek B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 

   Entomofauna kózkowatych w naszym kraju szczegółowo została zbadana w takich regionach jak: Tatry, Gorce, Góry Świętokrzyskie i Puszcza Białowieska. Natomiast region Bieszczadów nadal zaliczany jest do terenów, które pod względem tej grupy owadów nie został do tej pory objęty kompleksowymi badaniami.

   W paśmie Zachodnich Bieszczadów szczegółowe analizy grupy kózkowatych zostały przeprowadzone w Rezerwacie „Hulskie" im. Stefana Myczkowskiego na początku lat 90. ubiegłego wieku. Rezerwat ten został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. i obejmuje on powierzchnię 190 ha bukowego starodrzewu charakterystycznego dla pasma Otrytu. Jednocześnie występują tam różnorodne formy morfologiczne oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Dominującymi drzewostanami są: jodłowo-bukowe, a domieszki stanowią: grab, olsza, jawor, rzadziej świerk i jesion.

   Wyniki badań z lat 1992-1993 przeprowadzonych w rezerwacie Hulskie wykazały występowanie 46 gatunków z grupy kózkowatych spośród 83 odnotowanych w Bieszczadach. Metody gospodarki leśnej ostatniego dwudziestolecia, a zwłaszcza prowadzenie na szeroką skalę przebudowy otaczających rezerwat drzewostanów olszowych, miały wpływ na zmiany składu gatunkowego oraz liczebności zgrupowań kózkowatych. Stąd też w latach 2008 -2011 cyklicznie w miesiącach lipiec-sierpień przeprowadzano szczegółową inwentaryzację tych chrząszczy na terenie tego rezerwatu. Wykonano je podobnie jak 20 lat wcześniej metodą transektów, ze szczegółowym opisem łącznej liczby stwierdzonych osobników i gatunków. Ogółem stwierdzono 50 gatunków omawianych owadów.

   Podczas seminarium doktorant mgr inż. Artur Sawicki zaprezentuje wyniki prac nad dynamiką zgrupowań kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Rezerwatu „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego" w Bieszczadach w latach 1992-2012. Autor referatu przedstawi również analizę uwarunkowań ekologicznych decydujących o występowaniu zróżnicowanego składu kózkowatych w poszczególnych drzewostanach – rezerwatu ścisłego i przylegających drzewostanów gospodarczych, a także determinujących ich liczebność.

   Porównanie zmian składu zgrupowań kózkowatych na tle tempa zmian wewnętrznej struktury kompleksów leśnych w dwudziestoleciu stanowić będzie odzwierciedlenie naturalnych procesów i mechanizmów decydujących o składzie gatunkowym lasów objętych od ponad 30 lat statusem ochrony.

   Serdecznie zapraszamy na seminarium!

 

ZAPROSZENIE (PDF)

 

Szczegóły

  • Miejsce: Sala konferencyjna (parter, budynek B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 16 luty 2017 11:00 - 16 luty 2017 13:00
  • Opiekun wydarzenia: mgr inż. Artur Sawicki
  • e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 617, kom. 697 177 388

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje:

Artur Sawicki,  tel. 22 7150 617, e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl

Sekretariat Informacji Naukowej i Promocji:

Katarzyna Tkaczyk, tel. 22 7150 610, e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 13.02.2017 r.  
Katarzyna Tkaczyk: tel. 22 7150 610, e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl


Aktualne wydarzenia

Seminarium naukowe pt. „Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu produkcji”

12
gru
2019

12 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane możliwości produkcyjne różnych odmian topoli i właściwości ich biomasy w wykorzystaniu energetycznym i papierniczym....więcej »