IBL
Seminarium pt. "20 lat Festiwalu Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa"

04
paź
2016

30 września 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się otwarte seminarium pt. "20 lat Festiwalu Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa".

   Seminarium miało na celu podsumowanie osiągnięć i wkładu IBL we współorganizację warszawskiego Festiwalu Nauki w ciągu 20 lat jego istnienia.

   Spotkanie otworzył dr hab. Janusz Czerepko, Dyrektor Instytutu, który podkreślił uczestniczenie pracowników IBL w festiwalu Nauki od pierwszej jego edycji. Stwierdził jak ważne jest angażowanie się naukowców, jak również edukatorów na rzecz promocji osiągnięć i postrzegania nauki, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nawiązując do trwającej w Polsce od wielu lat debaty w sprawie przekazywania procentu PKB na rzecz polskiej nauki, zacytował znamienne słowa prezydenta USA Baracka Obamy: „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się kluczem do przetrwania (...). Nadszedł czas, byśmy znowu naukę zaczęli traktować jako jedną z najważniejszych dziedzin życia”. 

Dr hab. Janusz Czerepko, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Dyrektor IBL Pan Janusz Czerepko podziękował za duże zaangażowanie pracowników IBL w edukację prowadzoną na terenie Instytutu, gdyż w ciągu wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu Nauki uczestniczyło 14 tysięcy osób, a w zajęciach prowadzonych w Izbie Edukacji Leśnej rokrocznie uczestniczy 2-3 tysiące uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nawiązał również do aktualnie przygotowywanej ofert edukacyjnej dla szkół z Warszawy i miejscowości podwarszawskich.

   Dr hab. Janusz Czerepko przywitał przybyłych na seminarium gości: Dyrektora Festiwalu Nauki dr Zuzannę Toeplitz z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzynę Marciszewską z Wydziału Leśnego SGGW, prof. dr. hab. Tomasza Wodzickiego – członka honorowego Rady Naukowej IBL, Panią Urszulę Zubert – redaktora „Lasu Polskiego”, Pana Rafała Zagrobę z Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie, Pana Piotra Gruszkę – edukatora z Nadleśnictwa Chojnów, Pana Henryka Pargiełę - Prezesa Ruchu Obrony Lasów Polskich, dr inż. Marię Gozdalik – wieloletniego kierownika Izby Edukacji Leśnej i Zakładu Informacji Naukowej IBL oraz Panią Barbarę Piszcz, która prowadziła zajęcia od początku organizacji Festiwalu Nauki w IBL.

Uczestnicy seminarium. W tle – wystawa jubileuszowa pt. "20 lat Festiwalu Nauki w IBL”

   Następnie głos zabrała Pani dr Zuzanna Toeplitz, Dyrektor Festiwalu Nauki. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważnym jest to, aby instytuty naukowe były tak aktywne jak IBL. Nawiązała do początków organizowania Festiwalu Nauki, których współorganizatorem oprócz Uniwersytetu Warszawskiego była Politechnika Warszawska i Polska Akademia Nauk. Obecnie Festiwal współorganizuje blisko sto instytucji naukowych i badawczych. „To co robią naukowcy jest imponujące, edukacja jest prowadzona dla młodych ludzi w formie lekcji czy klubów festiwalowych, ale warto również pomyśleć o edukacji dorosłych. W zakresie edukacji przyrodniczej znajomość wciąż jest zbyt mała, trudno jest wymienić osobom dorosłym więcej niż kilka gatunków drzew lub ptaków” – powiedziała Dyrektor Festiwalu Nauki.

Dr Zuzanna Toeplitz – Dyrektor Festiwalu Nauki

   Dr Zuzanna Toeplitz podkreśliła również, że gdyby nie zaangażowanie osób z IBL, SGGW, Politechniki Warszawskiej czy Uniwersytetu Warszawskiego, Festiwal Nauki w ogóle by się nie odbył, gdyż na organizację tego przedsięwzięcia przekazywane środki finansowe z roku na rok są coraz mniejsze. Obecnie przez 10 dni Festiwalu Nauki ok. 100 instytucji organizuje ok. 1000 imprez. Tegoroczny Festiwal Nauki w dużej mierze może się odbyć dzięki dofinansowaniu przez sponsora strategicznego Festiwalu – Grupa Azoty S.A.

   Na zakończenie swojego wystąpienia dr Zuzanna Toeplitz przekazała dwie odznaki Festiwalu Nauki dla zasłużonych osób w IBL, które otrzymali edukatorzy biorący udział od pierwszej edycji: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska oraz Wojciech Janiszewski.

Odznakami zasłużonych dla Festiwalu Nauki udekorowani zostali: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska i Wojciech Janiszewski

   Część referatową seminarium moderowała mgr inż. Joanna Szewczykiewicz, kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji

  W trakcie seminarium wygłoszono 6 prezentacji:

„Po co nam drapieżnik, czy bez nich świat byłby lepszy?” - dr hab. Zbigniew Borowski (Zakład Ekologii Lasu IBL)

„Szkiełko i oko naukowców IBL w ramach Festiwalu Nauki” - mgr inż. Grażyna Głuch (Izba Edukacji Leśnej IBL)

„Formy i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych w realizacji celów określonych w ramach Festiwalu Nauki” - mgr Ewa Fronczak (Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL)

„Festiwal Nauki – pół żartem, pół serio” - dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (Zakład Ekologii Lasu IBL)

„Pilarki, hałas, wibracje – warunki pracy drwala" - mgr inż. Barbara Piszcz (pracownik emerytowany IBL)

„Festiwal Nauki w IBL z perspektywy ostatniej dekady” - mgr inż. Artur Sawicki (Informacja Naukowa i Promocja IBL)

   Po wygłoszeniu prezentacji nadszedł czas na wspomnienia związane z początkami organizowania zajęć edukacyjnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Głos zabrała dr inż. Maria Gozdalik, która ze wzruszeniem wspominała utworzenie Izby Edukacji Leśnej (21 lat temu) i pierwszych zajęć festiwalowych rok później. Z dumą podkreśliła tak duży rozwój i rozmach, z jakim rozwinął się Festiwal Nauki organizowany w Instytucie przez te 20 lat. Było to również widoczne na wystawie jubileuszowej przygotowanej przez Dział Informacji Naukowej i Promocji.

Dr inż. Maria Gozdalik – inicjatorka Festiwalu Nauki w IBL

Dr inż. Maria Gozdalik i mgr inż. Grażyna Głuch przy wystawie jubileuszowej

   Głos zabrał również prof. dr hab. Tomasz Wodzicki, inicjator i wieloletni kierownik Studiów Doktoranckich organizowanych w IBL, który szczególny nacisk położył na konieczność edukacji przyrodniczej całego społeczeństwa i roli, jaką w tej edukacji pełnią leśnicy.

Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki – członek honorowy Rady Naukowej IBL

   Po zakończeniu seminarium wszyscy udali się na poczęstunek przy ognisku, który rokrocznie jest również stałym elementem Pikniku Rodzinnego organizowanego w IBL w ramach spotkań weekendowych Festiwalu Nauki.

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

 

Opracowanie: Artur Sawicki, koordynator FN w IBL

Zdjęcia: Grażyna Głuch, Leszek Kruczek, Artur Sawicki


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »