Seminarium pt. "Bilans węgla w ekosystemach leśnych"

27
mar
2009

W dniu 27 marca 2009 r. w Sękocinie Starym odbyło się III seminarium z cyklu „Bilans węgla w ekosystemach leśnych", pt. „Stan badań nad bilansem węgla i pochłanianiem CO2 przez ekosystemy leśne". Organizatorem seminarium był Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Katedrą Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Seminarium pt. "Bilans węgla w ekosystemach leśnych"

Uczestnicy III seminarium z cyklu "Bilans węgla w ekosystemach leśnych"

   Projekt pt. „Bilans węgla w biomasie głównych gatunków lasotwórczych w Polsce" zaplanowany jest na lata 2007-2010 i finansowany ze środków Lasów Państwowych. W projekcie badawczym biorą udział naukowcy z Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,  Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Spotkanie otworzył i poprowadził dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

 

 

  Podczas seminarium przedstawiono 6 referatów, prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych:
  •  dr inż. Andrzej M. Jagodziński, prof. dr hab. Jacek Oleksyn, prof. dr hab. Piotr Karolewski (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; ID PAN w Kórniku): „Retencja węgla w biomasie głównych gatunków drzew leśnych",
  • dr inż. Robert Tomusiak, dr hab. Michał Zasada (Wydział Leśny, SGGW w Warszawie): „Oszacowanie akumulacji węgla przez sosnowe kompleksy leśne w zachodniej Polsce i określenie wpływu różnych alternatyw gospodarowania na dynamikę wiązania węgla",
  • dr Sławomir Janyszek, dr Magdalena Janyszek, dr inż. Dorota Wrońska-Pilarek (Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Udział węgla w runie leśnym - problemy i wstępne wyniki badań",
  • dr inż. Maciej Skorupski, mgr Iwona Patalan, dr inż. Stanisław Małek, dr Maciej Zwydak, dr Mirosław Nowiński (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Badania zawartości węgla w ściółce i glebie w drzewostanach bukowych, dębowych, sosnowych i świerkowych",
  • dr inż. Paweł Strzeliński (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Zastosowanie laserowego skaningu naziemnego i zdjęć hemisferycznych w szacowaniu biomasy drzew i drzewostanów",
  • prof. dr hab. Janusz Olejnik, dr inż. Bogdan H. Chojnicki, dr inż. Marek Urbaniak, Alina Danielewska (Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Stacja pomiarowa w Tucznie - nowoczesny system pomiaru procesów akumulacji i wymiany węgla miedzy ekosystemem leśnym a środowiskiem".

Seminarium weglowe_2.jpg

Prof. dr hab. Aleksander Sokołowski

 

 

    Seminarium podsumowali prof. dr hab. Aleksander Sokołowski i prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.  Na zakończenie spotkania dr inż. Józef Wójcik, Kierownik Zakładu Siedliskoznawstwa IBL, zaprezentował wszystkim zebranym Pracownię Chemii Środowiska Leśnego - laboratorium analiz węgla, która zajmuje się analizą zawartości węgla i CO2 w lasach.

 

 tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 27 marzec 2009 00:00
  • Opiekun wydarzenia: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki