Seminarium pt. "Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski"

17
paź
2018

Podsumowanie wyników projektu realizowanego w latach 2016-2018 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

  

   W latach 2016-2018, w ramach grantu badawczego finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, badaliśmy wpływ wybranych działań z zakresu gospodarki leśnej na liczebność pospolitych ptaków leśnych. W ciągu trzech kolejnych sezonów lęgowych, liczyliśmy ptaki (4 x w trakcie sezonu) na 300 losowo wybranych powierzchniach zlokalizowanych w lasach nizinnych Polski. Na połowie powierzchni wykonywane były zabiegi z zakresu gospodarki leśnej (pozyskanie drewna, czyszczenia, odnowienia), podczas gdy druga połowa służyła jako próba kontrolna, nie prowadzono więc tam w/w prac. Corocznie uzyskiwano ponad 50 tys. obserwacji ptaków, a zebrane dane przeanalizowano z wykorzystaniem współczesnych metod statystycznych uwzględniających niepełną wykrywalność ptaków.

   

   Proponowane seminarium poświęcone jest prezentacji wyników tego projektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskażemy zarówno te gatunki ptaków, których liczebność spada w wyniku zabiegów, jak i takie, których liczebność wzrasta wraz z intensywnością gospodarowania. Ocenimy sumaryczny wpływ najczęstszych zabiegów leśnych na wskaźniki różnorodności gatunkowej awifauny. Przyjrzymy się także ewentualnym gatunkom wskaźnikowym, które mogą ułatwić identyfikację najcenniejszych zgrupowań ptaków. Wiedząc, jakie gatunki ptaków, są wrażliwe na prowadzone zabiegi będziemy chcieli - wraz z uczestnikami seminarium - zastanowić się, nad możliwością minimalizowania ich potencjalnego negatywnego wpływu wynikającego z planowej gospodarki leśnej.

   Szczegółowy program seminarium opublikujemy do końca września br. na stronach internetowych OTOP, MiIZ PAN oraz IBL.

   Już teraz zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, prosząc o rejestrację w trybie on-line. Z powodów organizacyjnych (catering) liczba miejsc jest ograniczona.

G. Neubauer, T. Chodkiewicz, T. Wilk, A. Sikora, P. Chylarecki, Z. Borowski

 

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/OSOYL8YHomWOhnO82

(zgłoszenia będą przyjmowane do 12 października 2018 r.)

 

Zadanie realizowane w ramach umowy nr OR.271.3.12.2015 z dnia 18 maja 2015 r. ze Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

 

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, budynek B
  • Termin: 17 październik 2018 10:00 - 17 październik 2018 15:20
  • Opiekun: dr hab. Zbigniew Borowski, prof.IBL
  • telefon: 22 7150 409
  • e-mail: Z.Borowski@ibles.waw.pl

Aktualne wydarzenia

Konferencja pt. „Zamieranie drzewostanów w Polsce – przyczyny i konsekwencje"

15
paź
2019

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 października 2019 r. w Hotelu Ameliówka położonym na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska" (RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk)....więcej »

Konferencja naukowa pt. „Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”

16
paź
2019

W dniach 16-17 października 2019 r. odbędzie się XIII Ogólnopolska konferencja naukowej z cyklu Ekologia Humanistyczna pt. „Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”...więcej »

I KRAJOWE FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR − POLSCAN

22
paź
2019

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają do udziału w I KRAJOWYM FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR − POLSCAN, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym....więcej »