Sesja naukowa pt. "Lasy Polski, Europy i świata"

08
wrz
2011

Pod tym hasłem w dniach 8-10 września 2011 r. odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 111 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

Sesja naukowa pt. "Lasy Polski, Europy i świata"

 

Zjazd i sesję naukową zorganizował  Oddział Warszawski PTL we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa.

    Główna tematyka seminarium dotyczyła przyszłości i prognozy rozwoju polskiego leśnictwa do 2030 r. Sesję zainaugurował referat wiceministra środowiska Janusza Zaleskiego pt. "Jak adaptować się by przetrwać – leśnictwo polskie na drodze do roku 2030". W referacie tym został położony nacisk na konieczność stworzenia nowej polityki leśnej państwa oraz strategii Lasów Państwowych. Istotnym warunkiem powstania takich dokumentów jest ich spójność oraz zaakceptowanie prognoz rozwoju polskiego leśnictwa przez społeczeństwo.

    Odniesienie do tendencji światowych oraz istniejących rozwiązań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i leśnictwa zawarł w swym wystąpieniu dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan. Wskazał on na konieczność synchronizacji działań polskiego leśnictwa z trendami europejskimi oraz pilne opracowanie strategii dla lasów Państwowych.

PTL_2

W sesji naukowej podczas tegorocznego Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL wzięło udział ok. 180 osób

    Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, omawiając istotną rolę PTL w kształtowaniu kierunków i tendencji rozwojowych lasów i leśnictwa w Polsce, podkreślił jego ważną rolę w edukacji przyrodniczej wszystkich grup społeczeństwa. Jednocześnie zwrócił uwagę na aktywne uczestnictwo Towarzystwa w opiniowaniu istotnych decyzji w dziedzinie ochrony przyrody, w tym problemu Puszczy Białowieskiej czy obszarów Natura 2000.

    Przyszłości badań leśnych i ich wiodącym kierunkom poświęcone było wystąpienie dyrektora IBL prof. dr hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego pt. „Aktualne trendy i uwarunkowania badań leśnych". Z kolei aspekty ekonomiczne i ich znaczenie w gospodarce leśnej były przedmiotem referatu prof. dr hab. Andrzeja Klocka i prof. dr hab. Lecha Płotkowskiego nt. „Potrzeby wypracowania nowej ekonomiki leśnictwa".

PTL_1

Honorowym członkiem PTL został prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

    W ramach drugiego dnia sesji odbyła się część terenowa zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. Podczas niej delegaci oddziałów PTL zapoznali się z różnorodną tematyką dotyczącą praktyk szkółkarskich, małej retencji, nasiennictwa i selekcji.

    W ostatnim dniu spotkania odbyły się  obrady 111 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL. W trakcie dyskusji im towarzyszącym problemem szeroko omawianym była pilna potrzeba opracowania społecznej strategii dla polskiego leśnictwa, która będzie obowiązywać do 2030 r. – spojrzenie na lasy w kontekście demograficznym, potrzeb gospodarczych, wykorzystania środowiska przyrodniczego. Przewodniczący Zarządu Głównego PTL prof. Andrzej Grzywacz zwrócił uwagę, że „leśnik dotychczas był inżynierem, obecnie jest to leśnik-przyrodnik, a w przyszłości będzie leśnikiem- humanistą". Z tej racji będzie spełniał oczekiwania społeczeństwa i realizował wielofunkcyjne wykorzystanie lasu.

    Przyszłoroczny Zjazd Delegatów Oddziałów PTL odbędzie się w 130 rocznicę I Walnego Zjazdu Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, na terenie RDLP w Łodzi.

    Zdjęcia z seminarium zamieszczono w fotogalerii:  "

tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

Szczegóły

  • Termin: 8 wrzesień 2011 00:00 - 10 wrzesień 2011 00:00
Zarejestruj się