Udział IBL w IV Europejskim Tygodniu Leśnym 2017

09
paź
2017

W dniach 9-13 października 2017 r. pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro” odbędzie się w Warszawie Wspólna Sesja Komitetu do spraw Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji ds. Lasów FAO LAS2017. Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego.

 

   Sesji towarzyszyć będą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. Europejski Tydzień Leśny stwarza okazję do dyskusji na temat leśnictwa i sektora leśnego, a także jest unikatowym forum do promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. ETL po raz pierwszy był obchodzony w Europie w 2008 r.

   W ramach obchodów ETL przewidziano szereg spotkań, podczas których Goście z zagranicy będą mogli się zapoznać z polskim modelem leśnictwa, zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej oraz badaniami prowadzonymi przez polskich naukowców. Podczas jednego z takich spotkań prof. dr hab. Jacek Hilszczański z Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z mgr. inż. Janem Taborem, Naczelnikiem Zespołu ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w Lasach Państwowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawią prezentację pt. „Naturalne i kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej" („The natural and cultural heritage of the Bialowieża Forest") (12 października br. Hotel Novotel, Warszawa).

   W ciągu 4 dni (9-12 października br.) na stoisku informacyjnym IBL obsługiwanym przez pracowników Działu Informacji Naukowej i Promocji (mgr Danuta Lotz, mgr inż. Przemysław Szmit i mgr inż. Anna Tylman), uczestnicy Sesji będą mogli uzyskać informację nt. najnowszych badań realizowanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

   W Izbie Edukacji Leśnej IBL w Sękocinie Starym zostaną przeprowadzone dwie lekcje dedykowane z okazji Europejskiego Tygodnia Leśnego:

I. „Monitoring środowiska" (10 października br.) – lekcja dla młodzieży licealnej. Mgr inż. Radomir Bałazy przedstawi prezentację pt. „Modelowanie węgla w lasach i systemy wspierania decyzji we współczesnym leśnictwie w oparciu o technologie geomatyczne", a następnie wraz z dr. inż. Krzysztofem Stereńczakiem i współpracownikami przeprowadzą warsztaty terenowe, podczas których młodzież zapozna się z zasadą działania naziemnego skanera laserowego. Przeprowadzony zostanie również pokaz terenowy w celu zaprezentowania praktycznych aspektów wykorzystania nowoczesnych narzędzi w monitoringu lasów. Następnie uczestnicy lekcji zwiedzą Laboratorium Chemii Środowiska Leśnego i poznają zakres przeprowadzanych tam badań i analiz.

II. „Różnorodność biologiczna. Zrównoważony rozwój" (11 października br.) – lekcja dla młodzieży szkół podstawowych. Mgr inż. Grażyna Głuch przedstawi prezentację i poprowadzi pogadankę nt. „Różnorodności biologicznej" w zakresie „Różnorodność biologiczna. Historia. Akty i ustawy prawne" oraz pogadankę nt. „Ochrona różnorodności biologicznej na poziomie genu, gatunku, ekosystemu i krajobrazu". Następnie wraz z mgr. inż. Arturem Sawickim przeprowadzą warsztaty i konkursy w grupach w zakresie: „Poznaj gatunki roślin i zwierząt naszych lasów". Na zakończenie młodzież szkolna weźmie udział w zajęciach terenowych – grze edukacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój a Twoje decyzje".

   W ostatni dzień obchodów uczestnicy IV Europejskiego Tygodnia Leśnego wezmą udział w wycieczkach terenowych, przygotowanych przez organizatorów. Jedną z nich przygotował Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W siedzibie IBL w Sękocinie Starym Goście będą mieli możliwość poznania głównych tematów badawczych realizowanych w polskim leśnictwie. Organizatorzy przedstawią ogólne informacje na temat budowania potencjału krajowych badań w takich dziedzinach, jak: teledetekcja i pomiary Lidar stosowane w zarządzaniu i monitorowaniu lasów, zapobieganie i monitoring pożarowy lasów, metody i wyniki dotyczące sekwestracji węgla w glebach leśnych, postępy w analizach DNA wykorzystywanych w leśnictwie, najlepsze praktyki stosowane w edukacji ekologicznej z zakresu leśnictwa, system inwentaryzacji lasów w Polsce oraz zarządzanie danymi przez Bank Danych o Lasach. Ponadto zostaną zaprezentowane laboratoria, wyposażone w sprzęt najnowszej generacji oraz ścieżki edukacyjna i rekreacyjna.

            Z okazji IV Europejskiego Tygodnia Leśnego Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) - Sekcja Leśnictwa i Drewna opracowały wystawę fotograficzną pt. „Lasy nasze wspólne dobro". Wystawa jest prezentowana w Genewie (Szwajcaria), zawiera kilkaset zdjęć o tematyce leśnej nadesłanych z całej Europy (w tym kilkadziesiąt autorstwa pracowników IBL) i trwa od 15 września do końca października br.

 

Opracował: Artur Sawicki

Informacja Naukowa i Promocja

Szczegóły

  • Miejsce: Warszawa, Sękocin Stary
  • Termin: 9 październik 2017 08:00 - 13 październik 2017 16:00