IBL
Uroczystość posadzenia dębu w Instytucie Badawczym Leśnictwa z okazji 100-lecia niepodległości Polski oraz 85. rocznicy powstania Zakładu Ochrony Lasu

27
wrz
2018

21 września 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym miała miejsce uroczystość posadzenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) będącego szczepem dębu Bartek – jednego z najstarszych dębów rosnących w Polsce. Uroczystość ta odbyła się z okazji 100-lecia niepodległości Polski oraz 85. rocznicy powstania Zakładu Ochrony Lasu IBL.

   Na wstępie prof. dr hab. Jacek Hilszczański - dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, powitał wszystkich zebranych gości i przypomniał, że uroczystość nawiązuje do rocznicy uzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz rocznicy powstania Zakładu Ochrony Lasu. Następnie dr hab. Iwona Skrzecz – kierownik Zakładu Ochrony Lasu, przypomniała, że historia Zakładu zaczęła się w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to w Instytucie utworzono Oddział Ochrony Lasu i Oddział Zwalczania Chorób Roślin. Przez te wszystkie lata Zakład podlegał różnym zmianom dostosowującym go do dynamicznie zmieniającego się rynku badań naukowych, a jego historię budowało blisko 200 osób. Obecnie w jednostce tej realizowanych jest ponad 30 tematów i ekspertyz naukowych. Na zakończenie wystąpienia, dr hab. Iwona Skrzecz zaprosiła wszystkich pracowników Instytutu do współpracy z Zakładem Ochrony Lasu w zakresie tworzenia nowych projektów naukowych. Ponadto, w imieniu pracowników Zakładu (obecnie 30 osób) wyraziła dumę z dotychczasowych dokonań z zakresu ochrony lasu i podziękowała wszystkim osobom, które wspierają Zakład w codziennej pracy.

Przywitanie Gości przez prof. dr hab. Jacka Hilszczańskiego 

   Następnie w obecności prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego – dyrektora IBL oraz dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka – zastępcy ds. naukowo-badawczych, Pracowników Zakładu Ochrony Lasu oraz innych jednostek organizacyjnych Instytutu, posadzono dąb, który Instytut otrzymał od Nadleśnictwa Zagnańsk – opiekuna dębu Bartek. Ponadto wraz z dębem wkopana została tuba przypominająca skonstruowaną w Zakładzie Ochrony Lasu pułapkę IBL-4 do zabezpieczania upraw leśnych przed owadami niszczącymi sadzonki sosnowe. W tubie tej umieszczono pismo zawierające informację dla pamięci przyszłych pokoleń o tejże uroczystości. Pismo to „na wiecznej rzeczy pamiątkę" podpisali dyrektorzy Instytutu, a w imieniu Pracowników Zakładu Ochrony Lasu – dr hab. Iwona Skrzecz.

Umieszczanie tuby z pamiątkowym pismem o uroczystości

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański i dr inż. Tomasz Jabłoński w trakcie sadzenia drzewka

Drzewko podlewa dr hab. Iwona Skrzecz

Dzieło sadzenia jubileuszowego dębu zakończone: od lewej dr hab. Krzysztof Stereńczak,  dr hab. Iwona Skrzecz, prof. dr hab. Jacek Hilszczański

   Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Uczestnicy uroczystości

 

Tekst opracowały: Iwona Skrzecz i Monika Małecka

Zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk

TAGI: zol zakład ochrony lasu uroczystość jubileusz bartek sadzenie drzewka


Więcej Informacji

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL wrzesień 2019

19 września br. Rada Naukowa Instytut Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Andrzejowi Boczoniowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa "Naukowcy na start"

IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start” odbył się 21 września 2019 r., a więc tuż przed zakończeniem lata. W rywalizacji sportowej wzięło udział 158 osób, najwięcej z dotychczasowych edycji biegu....więcej »

Piknik Rodzinny IBL "Las, jakiego nie znamy" - XXIII Festiwal Nauki 2019

W ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019 Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje piknik rodzinny pt. "Las, jakiego nie znamy". Począwszy o tego roku w ramach FN poszerzamy formułę pikniku o zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", dofinansowanego przez NFOŚiGW....więcej »