V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt. „LAS I WODA”

12
wrz
2017

 

 V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pt.  „LAS I WODA"

Supraśl,  12-14 września 2017 r.

Po raz piąty Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z zaprzyjaźnionymi jednostami naukowymi z kraju i zagranicy organizuje Konferencję „Las i Woda". Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i opinii między nauką i praktyką leśną w zakresie gospodarowania wodą w siedliskach leśnych o różnych formach ochrony. Podjęte zostaną także problemy ochrony i restytucji mokradeł, jakości wód w ciekach oraz zbiornikach wodnych oraz wpływ zmian klimatu na zasoby wodne i różnorodność biologiczną lasów. W ramach konferencji odbędzie się sesja polsko-norweska poświęcona aktualnym problemom gospodarowania wodą w lasach w Polsce i Norwegii. Ma ona na celu wymianę poglądów specjalistów z dwóch krajów o różnych uwarunkowaniach klimatycznych, doświadczeniach i odmiennej strukturze własności obszarów leśnych. 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2017 r. w Hotelu Lipowy Most koło Supraśla.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki i praktyki leśnej, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w konferencji o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego  do dnia 4 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.ibles.pl/forest_and_water

 

 

 

Szczegóły

  • Miejsce: Hotel Lipowy Most koło Supraśla
  • Termin: 12 wrzesień 2017 12:00 - 14 wrzesień 2017 13:30
  • telefon: 22 7150 524
  • e-mail: forest_water@ibles.waw.pl