Opracowanie: IBL
IBL
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

05
cze
2006

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. w Spale odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Naszym delegatem do KSN jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej. (KSN jest strukturą branżową NSZZ "Solidarność", jednoczącą i reprezentującą organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ "Solidarność", działające w szkołach wyższych, instytutach i innych instytucjach naukowych.)

W czasie obrad przedstawiono:

  • sprawozdanie z działalności KSN NSZZ "Solidarność" w mijającej kadencji,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN NSZZ "Solidarność",
  • udzielono absolutorium Przewodniczącemu i Radzie KSN.

Ważnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego KSN. Został nim ponownie Janusz Sobieszczański. W dalszej części zebrania wybrano:

  • Komisję Rewizyjną,
  • Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty,
  • członków Rady Krajowej Sekcji Nauki,
  • przewodniczących stałych Komisji Rady Krajowej Sekcji Nauki.

W planie organizacyjnym KSN NSZZ "Solidarność" nasza organizacja umiejscowiona jest w KSN Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Przewodniczącym Komisji ds. Restrukturyzacji JBR KSN NSZZ "Solidarność" został Kazimierz A. Siciński.

Walny zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:

  • w sprawie przestrzegania demokracji w związku,
  • w sprawie środków komunikacji społecznej,
  • w sprawie programu działania Sekcji w sferze szkolnictwa wyższego.

Na zjeździe przedstawiono także stanowisko Walnego Zebrania Delegatów KSN dot. projektu likwidacji ryczałtu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. (Pełny tekst)


Więcej Informacji

Odwołanie konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania"

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, organizatorzy międzynarodowej konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania", planowanej na dzień 26.03.2020 r., podjęli decyzję o jej odwołaniu....więcej »

Drużyna IBL na turnieju siatkówki w Białowieży

W dniach 28-29 lutego 2020 r. odbył się XIV Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża....więcej »

Reportaż pt. "Moja ukochana szkoło..."

Uprzejmie informujemy o reportażu pt. "Moja ukochana szkoło...", zrealizowanym w ramach cyklu "Świadkowie czasu" przez TVP Białystok, a dotyczącym historii szkolnictwa leśnego w Białowieży....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”

20 lutego 2020 r. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się seminarium wyjazdowe Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seminarium miało na celu podsumowanie prac związanych z trzyletnim okresem realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”....więcej »