Warsztaty poświęcone stosowaniu metody Foresight w leśnictwie

12
wrz
2011

W dniu 12 września 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się warsztaty „Foresight na rzecz strategii leśnictwa – metoda „Futures wheel” zorganizowane specjalnie dla polskich ekspertów przez IBL oraz Europejski Instytut Leśnictwa w ramach programu COST.

Warsztaty poświęcone stosowaniu metody Foresight w leśnictwie

fot. Leszek Kruczek

 

    Celem warsztatów było wsparcie prac nad strategią polskiego leśnictwa, opracowanie listy trendów i ich możliwego wpływu na sektor leśny, a w końcu – przetestowanie dyskusji w metodzie Foresight.

    Właściwe ćwiczenia poprzedziły prezentacje wprowadzające: Marji Kokkonen z fińskiego resortu rolnictwa i leśnictwa - o zastosowaniu metody Foresight we wsparciu Narodowego Programu Leśnego, Jona Moena z Uniwersytetu w Umeå – o doświadczeniach stosowania Foresight w Szwecji oraz Marii Gafo Gómez-Zamalloa - z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej – o pracach nad nową strategią leśną Unii Europejskiej.

    Po prezentacjach uczestnicy warsztatów, w większości przedstawiciele Lasów Państwowych oraz instytucji naukowych, podzielili się na grupy 5-6-osobowe i za pomocą metody burzy mózgów opracowali listę trendów, wydarzeń, wyzwań, które powinny być kluczowe w polskiej strategii leśnej. Następnie każda grupa opracowała metodą „Futures wheel" konsekwencje wybranego z listy trendu, wydarzenia, bądź wyzwania. Do kwestii kluczowych dla przyszłości polskiego leśnictwa zaliczono m.in. zmiany klimatu, przekształcenia własnościowe w leśnictwie, wzrost zapotrzebowania na energię odnawialną, w tym biomasę leśną, rosnący nacisk na pozaprodukcyjne funkcje lasu. Wyniki pracy grup omówiono na sesji plenarnej.

opr.: Michał Kalinowski

 

PREZENTACJE (PDF):

Paivi Pelli, Marja Kokkonen, Jon Moen, Ulrich Schram, Maria Gomez, Jon Moen

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 12 wrzesień 2011 00:00
Zarejestruj się