Wernisaż prac Sławomira i Magdaleny Smyk

05
lis
2013

W dniu 5 listopada 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż wystaw: rzeźb Sławomira Smyka i rysunków Magdaleny Smyk.

    Otwarcia wernisażu dokonał dr hab. Ryszard Szczygieł – zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych. Przywitał on zebranych podkreślając, że już po raz kolejny w Sękocinie spotykają się nauka ze sztuką, a Instytut współpracuje z administracją Lasów Państwowych nie tylko na polu naukowym, ale również twórczości artystycznej.

    Obecny wśród gości wernisażu dr Janusz Dawidziuk – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, podkreślił, że od wielu lat obserwuje rozwój uzdolnień i wrażliwości artystycznej rodziny Państwa Smyk. Jest pełen dumy i satysfakcji tym bardziej, iż pochodzi z tych samych stron, co artyści. Dyrektor Dawidziuk wspomniał również, iż podczas pielgrzymki do Watykanu z okazji 80-lecia Lasów Państwowych, gdy pełnił wówczas obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych, na ręce ojca świętego Jana Pawła II przekazał w darze od polskich leśników rzeźbę autorstwa Sławomira Smyka.

    Sławomir Smyk jest z zawodu leśnikiem, od wielu lat pracuje w Nadleśnictwie Bielsk (RDLP w Białymstoku). Jako materiał do tworzenia swych prac upodobał sobie drewno. W dorobku ma już ponad 400 rzeźb, które były wystawiane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Holandii, Niemczech, Kanadzie i Nowej Zelandii. W ostatnim czasie artysta jako surowca używa też kamienia, doskonale odkrywając jego strukturę i fakturę. Zaskoczeniem dla pana Sławomira było stwierdzenie, że rzeźbienie w kamieniu jest łatwiejsze niż w drewnie.

    Najczęstszym tematem rzeźb artysty jest kobieta, piękno jej ciała, ale również macierzyństwo. Figury, często ponad metrowej wysokości, są wykonane z drewna drzew liściastych: dębu, morwy, olszy, wiązu, gatunków owocowych. Swoim pracom autor nadaje idealną gładkość, a powierzchnię nasyca naturalnymi olejami i pszczelim woskiem. Dzięki temu są przyjazne dla odbiorców Jego sztuki i wręcz zachęcają do podziwiania wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem, ale również dotykiem czy węchem. Ponadto autor nie nadaje nazw swoim dziełom, pozostawiając przyjemność nadawania imion odbiorcom swej sztuki. Za największe swoje osiągnięcie artystyczne Sławomir Smyk uważa otrzymanie Brązowego Wawrzynu Olimpijskiego za rzeźbę „Tańcząca z obręczą". Krytycy sztuki porównują artystę do takich sław jak Henry Moore. Stroni on od gwaru cywilizacyjnego i po pracy w lesie, najczęściej zaszywa się w zaciszu swojej pracowni w podlaskiej wiosce Kleszczele.

    Magdalena Smyk jest absolwentką Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej, pasję artystyczną odziedziczyła po ojcu, lecz jej domeną stała się technika ołówkowa. W lipcu br. odbyła się wystawa jej prac w rodzinnych Kleszczelach. Ekspozycja w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest jej pierwszą, wspólną z ojcem, wystawą prac.

    Wystawę, na którą składa się 37 rzeźb z drewna i kamienia oraz 15 grafik, można oglądać w siedzibie Instytutu w godz. 8.30-15.00 do końca 2013 r. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu w FOTOGALERII.

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary
  • Termin: 5 listopad 2013 10:00 - 5 listopad 2013 15:00
  • Opiekun wydarzenia: Artur Sawicki, ZIN
  • e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 617

Szczegółowe informacje

tekst: Artur Sawicki

Fot. L. Kruczek, A. Sawicki

Zakład Informacji Naukowej IBL


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »