prof. Wojciech Grodzki

ochrona lasów górskich, dynamika populacji owadów