Opracowanie: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
IBL
Wpływ imisji przemysłowych Elektrowni Kozienice na środowisko leśne

17
gru
2008

W dniu 17 grudnia 2007 r. w Elektrowni „Kozienice”, największej opalanej węglem kamiennym w Polsce, w obecności Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Krzysztofa Zborowskiego, Kierownika Działu Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierza Pardyki i Kierownika Pracowni Pomiarów mgr inż. Rajmunda Mączyńskiego miał miejsce odbiór kolejnej dokumentacji naukowej dotyczącej wpływu imisji przemysłowych na środowisko leśne.

  Autorka tematu dr Małgorzata Falencka-Jabłońska prowadząca analizy i oceny oddziaływania imisji już od 16 lat, jest kontynuatorką unikalnych w skali Europy kompleksowych analiz, które Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska IBL rozpoczął już w 1972 roku, tzn. przed uruchomieniem Elektrowni „Kozienice", rejestrując tzw. stan zerowy.

  Na 24-hektarowych powierzchniach zlokalizowanych na siedlisku Boru świeżego położonych w trzech strefach zagrożenia, trwale oznakowanych w terenie, cyklicznie od 35 lat rejestrowane są zmiany florystyczne, wykonywane analizy fizyko-chemiczne gleb oraz badane jest zróżnicowanie składu gatunkowego szkodników, chrząszczy saproksylicznych, jak również występowanie patogenów grzybowych.

  W bieżącym roku (we współpracy z Uniwersytetem Białostockim) przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzację porostów epifitycznych, będących bioindykatorami stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego. Okazało się, że na 6 powierzchniach badawczych wśród odnotowanych 37 gatunków porostów, aż 9 gatunków znajduje się na regionalnej Czerwonej liście gatunków zagrożonych, 2 kolejne zaś na Czerwonej liście porostów wymarłych lub zagrożonych w Polsce. Ponadto 10 gatunków objętych jest ochroną ścisłą oraz 1 częściową.

  Zmiany składu gatunkowego roślinności badanych borów świeżych wskazują na naturalne w ostatnich latach procesy synantropizacji i adaptację do warunków antropopresji. Do interpretacji tła zmian kumulacji imisji służą 16-letnie cykle pomiarowe gradientu pionowego stężeń SO2 i NOx oraz pyłu w warstwie koron drzew, na wysokości 3 m i w warstwie runa na poziomie 0,3 m. Pomiary te, w ramach współpracy z Zakładem Ekologii, na powierzchniach badawczych wykonują pracownicy Elektrowni „Kozienice" przy wykorzystaniu swego samochodu – laboratorium.

  Należy podkreślić, że prowadzone badania stanowią jedyny przypadek, aby temat badawczy IBL był dofinansowywany od blisko 25 lat przez sektor elektroenergetyczny.

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »

Biebrza w ogniu

Tegoroczny sezon pożarowy w lasach zaczął się dokładnie już pierwszego dnia nowego roku. Do 27 kwietnia powstało aż 3400 pożarów lasów i kilkunastokrotnie więcej pożarów traw i terenów niezagospodarowanych....więcej »