Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej IBL
IBL
XX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

09
lis
2008

W dniach 9-10 listopada 2007 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona badaniom nietoperzy.

   Konferencja Chiropterologiczna jest doroczną imprezą cykliczną, organizowaną co roku przez inny ośrodek naukowy.

   Była to już dwudziesta impreza tego rodzaju w Polsce, pierwsza została zorganizowana w 1987 roku w Dziekanowie Leśnym w nieistniejącym już IE PAN. Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian" i Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL.

   W konferencji udział wzięło 70 osób ze wszystkich ośrodków naukowych i akademickich Polski. Przedstawiono 18 referatów i 22 prezentacje posterowe. Wśród innych wystąpień, uczestnicy wysłuchali prezentacji wspomnieniowej profesora Bronisława W. Wołoszyna (Kraków), poświęconej osobie i dorobkowi zmarłego niedawno prof. Kazimierza Kowalskiego.

   Ustalono, że kolejna, XXI OKCh zostanie zorganizowana w Poznaniu.

 

   Aleksander Rachwald

   Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL

 

Program Konferencji:

Piątek 9 XI 2007 r.

 

Tomasz Kokurewicz: Co nowego w "Nietoperku"?

Anna Kędryna: Ruch turystyczny legalny i nielegalny na terenie systemu podziemnego MRU

Alek Rachwald: Nietoperze w ekosystemie leśnym – wpływ zmian pochodzenia antropogenicznego

Bronisław W. Wołoszyn: Wspomnienie o Prof. Kazimierzu Kowalskim na tle historii chiropterologii w Polsce

Katarzyna Stanik: Analiza zmian mikroewolucyjnych w holoceńskich populacjach nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) i nocka Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817) z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – wstępne wyniki

Rafał Szkudlarek: Podkowiec mały – szansa na przetrwanie gatunku. Program ochrony podkowca małego w Polsce

Ireneusz Ruczyński, Elisabeth K.V. Kalko i Björn M. Siemers: Czy ograniczenia sensoryczne mogą promować zachowania socjalne u nietoperzy?

Anna Biała, Mateusz Ciechanowski: Klucz molekularny do oznaczania nietoperzy z rodzaju Pipistrellus

Robert W. Mysłajek, Korneliusz Kurek, Piotr Orysiak: Struktura gatunkowa i aktywność nietoperzy podczas rojenia w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i Beskidzkie Małym

Mały Kaukaz i jego nietoperze w obiektywie Tomasza Postawy

Sobota 10 XI 2007 r.

Mateusz Ciechanowski, Anna Nalewaja: Wzorce rozmieszczenia i częstość występowania gatunków nietoperzy na terenie Pomorza Gdańskiego

Grzegorz Lesiński, Jakub Gryz, Marek Kowalski: Drapieżnictwo puszczyka Strix aluco L. na nietoperzach w środkowej i północno-wschodniej Polsce

Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski: Dynamika liczebności, wyloty z kryjówki i skład pokarmu nocka łydkowłosego Myotis dasycneme z kolonii rozrodczej w Lubni (Pojezierze Pomorskie)

Andrzej Kepel: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie prawne w ochronie nietoperzy

Robert W. Mysłajek: Badania nad nietoperzami w świetle Ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

Joanna Furmankiewicz: Czy zachowania socjalne gacka brunatnego Plecotus auritus w koloniach rozrodczych związane są z międzyosobniczą wymianą informacji i afirmacją więzi?

Konkurs oznaczania nietoperzy

Maurycy Ignaczak, Jarosław Manias, Maciek Stawski: Zachowania rojących się nietoperzy w Jaskini Szachownica


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL grudzień 2019

19 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Produkcja biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych

12 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe dotyczące produkcji biomasy na cele energetyczne i papiernicze w plantacjach topolowych o krótkich i średnich cyklach produkcyjnych....więcej »

Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji....więcej »

Seminarium naukowe pt. "Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej"

13 grudnia br. w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży odbyło się seminarium naukowe dotyczące historii pożarów i ich wpływu na rozwój drzewostanów z udziałem dębu i sosny w Puszczy Białowieskiej....więcej »