IBL
XXII Festiwal Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa

04
paź
2018

Już od ponad dwudziestu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji, warsztatów, wykładów i pogadanek.

   Tematami przewodnimi XXII Festiwalu Nauki były: sztuczna inteligencja (zwizualizowana również na plakacie festiwalowym), zmiany klimatyczne i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie 9 dni trwania Festiwalu odbyło się niemal tysiąc spotkań, z czego najwięcej bo około 400 - lekcji festiwalowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

   Od początku festiwalowi patronuje Uniwersytet Warszawski, a sam Festiwal Nauki jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką. Co roku liczba imprez oraz lokalnych organizatorów Festiwalu wzrasta, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą popularyzacji nauki. Organizatorzy zajęć warsztatowych dokładają starań aby tematy ważne dla otaczającego nas świata były przekazywane w sposób kompetentny i zrozumiały dla każdego.

Plakat XXII Festiwalu Nauki – „sztuczna inteligencja"

   Instytut Badawczy Leśnictwa od początku Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy leśnej i odkrywaniu tajemnic przyrody. Prezentacja bogatej i różnorodnej problematyki, którą na co dzień zajmują się pracownicy naukowi IBL, wciąż cieszy się powodzeniem. Z satysfakcją należy stwierdzić, że młodzież wielu szkół należy do stałych bywalców zajęć festiwalowych, jednakże co roku zgłaszają się również kolejne szkoły. Tematyka przyrodniczo-leśna wciąż należy do pasjonujących, stąd też atrakcyjna i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w poznawanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu.

Młodzież wysłuchała prezentacji nt. Puszczy Białowieskiej przygotowanej przez organizatorów w auli Technikum Leśnego w Białowieży

   Tegoroczny Festiwal Nauki w IBL został zainaugurowany 10 września br. w Białowieży przeprowadzeniem IV edycji Konkursu  „Dzień dla Szkół" pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości ". Organizatorem Konkursu byli: Instytutu Badawczy Leśnictwa wspólnie z: Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 160 osób, w tym 120 uczniów z 6 szkół: Publiczne Gimnazja w Białowieży i w Narewce, Technikum Leśne w Białowieży, Liceum Plastyczne w Łomży, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce oraz Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

  I tak jak co roku w Izbie Edukacji Leśnej IBL w Sękocinie Starym odbyły się zajęcia lekcyjne - interaktywne warsztaty dla młodzieży szkolnej przeprowadzone przez pracowników naukowych oraz edukatorów. W dniach 24-28 września 2018 r. w Sękocinie Starym odbyły się lekcje festiwalowe dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych.

   Zrealizowano 6 lekcji tematycznych:

„Grzyby – gdzie żyją i jak je zbierać?" (mgr inż. Marta Siebyła)

„Geografia i biologia w przyrodzie" (dr hab. Małgorzata Sułkowska)

„Woda i las - zagrożenia i korzyści" (mgr Ewa Fronczak)

„Wędrówka po piętrach lasu" (mgr inż. Artur Sawicki)

„Sztuka kamuflażu" (Wojciech Janiszewski)

„Warstwowa budowa lasu" (mgr inż. Artur Sawicki)

   W zajęciach tych uczestniczyło łącznie niemal 180 uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami.

Zajęcia warsztatowe w Izbie Edukacji Leśnej poprowadziła mgr inż. Grażyna Głuch

   Corocznie organizowany w ramach Festiwalu Nauki Piknik Rodzinny IBL pt. „Las, jakiego nie znamy" w tym roku został połączony z III Biegiem IBL „Naukowcy na Start" i odbył się 22 września br., inaugurując tydzień festiwalowy. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych poprowadzili edukatorzy z Instytutu Badawczego Leśnictwa i leśnicy z Nadleśnictwa Chojnów (LKP „Lasy Warszawskie"). Zwieńczeniem pikniku było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pikniku uczestniczyło ok. 80 osób, w większości rodziny z małymi dziećmi, a wraz z uczestnikami Biegu niespełna 300 osób.

Jak co roku podczas Pikniku Rodzinnego IBL pogoda i frekwencja dopisały

   W tym dniu nastąpiło również otwarcie „Domku Truflowego", w którym dr hab. Dorota Hilszczańska prezentowała wyniki badań dotyczących różnych aspektów biologii i ekologii trufli, jak też i udane próby zakładania ogrodów truflowych z użyciem rodzimego inokulum, potwierdzające potencjał naszego kraju w uprawie trufli.

  

Zajęcia w „Domku Truflowym" poprowadziła dr hab. Dorota Hilszczańska

Uczestnicy Pikniku Rodzinnego i Biegu IBL mogli zwiedzić wystawę ceramiki, fotografii i malarstwa autorstwa Grażyny Głuch

   Już tradycją się stało, że naukowcy i edukatorzy z Instytutu Badawczego Leśnictwa biorą udział w Pikniku Geologicznym organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak było też i w tym roku podczas XI Pikniku Geologicznego pracownicy IBL (dr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr Marta Siebyła, mgr inż. Artur Sawicki i Leszek Kruczek) już po raz czwarty urozmaicili bogatą ofertę edukacyjną geologów o elementy przyrodniczo-leśne.

Stoisko edukacyjne IBL podczas XI Pikniku Geologicznego Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego

   Jak co roku od sponsorów otrzymaliśmy cenne nagrody, dzięki którym uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani materiałami edukacyjnymi z zakresu wiedzy przyrodniczej. Sponsorami nagród tegorocznego Festiwalu Nauki zorganizowanego w IBL byli:

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XXII Festiwalu Nauki w IBL, zaprezentowanych w fotogaleriach:

Zajęcia warsztatowe XXII FN w IBL

Piknik Rodzinny w Lasach Sękocińskich

Stoisko IBL na XI Pikniku Geologicznym UW

 

Opracował: mgr inż. Artur Sawicki
Koordynator Festiwalu Nauki w IBL

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Artur Sawicki, Joanna Szewczykiewicz, Przemysław Szmit

TAGI: festiwal nauki piknik geologiczny edukacja ibl piknik rodzinny fn


Więcej Informacji

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....więcej »

Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”....więcej »

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....więcej »