Opracowanie: IBL
IBL
Zebranie Rady Regionalnej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych

28
cze
2007

 

28.06.2007 r. przewodnicząca Związku Ewa Lewandowska uczestniczyła w otwartym zebraniu Rady Regionalnej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Na spotkaniu omawiano zmiany w ustawach dotyczących sfery nauki i ich prawdopodobne skutki (nowelizacyjne ustawy o JBR i ustawy o zasadach finansowania nauki, nowa ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

Wszystkie trzy wymienione projekty ustaw, wyznaczające nowe ramy prawne funkcjonowania naszych placówek naukowych – były projektami rządowymi, kilkakrotnie istotnie modyfikowanymi (zwłaszcza w wypadku zmiany ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych), głównie pod wpływem nacisków i sugestii środowisk naukowych – w tym KSN NSZZ „S" (zob. www.solidarnosc.org.pl/ksn) i Rady Głównej JBR (zob. www.rgjbr.pl).

Ustawy te zostały już uchwalone przez Sejm (9 i 24 maja br.), Senat zajął już stanowisko 6 czerwca br. w sprawie ustawy o NCBiR i ustawy o zasadach finansowania nauki, a 20-21 czerwca powinien sformułować stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o JBR.

Do stanowiska Senatu dotyczącego tych dwóch pierwszych ustaw Sejm miał się ustosunkować 14.06. br., a do ustawy o JBR zapewne 27-29 czerwca 2007 r. Z całym procesem legislacyjnym dotyczącym wymienionych ustaw (ich projektów i uzasadnień, opinii legislatorów, sprawozdań z posiedzeń Komisji) można się zapoznać na stronach Sejmu (www.sejm.gov.pl) i Senatu (www.senat.gov.pl). 28.06.2007


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »