Opracowanie: IBL
IBL
Zebranie Rady Regionalnej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych

28
cze
2007

 

28.06.2007 r. przewodnicząca Związku Ewa Lewandowska uczestniczyła w otwartym zebraniu Rady Regionalnej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Na spotkaniu omawiano zmiany w ustawach dotyczących sfery nauki i ich prawdopodobne skutki (nowelizacyjne ustawy o JBR i ustawy o zasadach finansowania nauki, nowa ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

Wszystkie trzy wymienione projekty ustaw, wyznaczające nowe ramy prawne funkcjonowania naszych placówek naukowych – były projektami rządowymi, kilkakrotnie istotnie modyfikowanymi (zwłaszcza w wypadku zmiany ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych), głównie pod wpływem nacisków i sugestii środowisk naukowych – w tym KSN NSZZ „S" (zob. www.solidarnosc.org.pl/ksn) i Rady Głównej JBR (zob. www.rgjbr.pl).

Ustawy te zostały już uchwalone przez Sejm (9 i 24 maja br.), Senat zajął już stanowisko 6 czerwca br. w sprawie ustawy o NCBiR i ustawy o zasadach finansowania nauki, a 20-21 czerwca powinien sformułować stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o JBR.

Do stanowiska Senatu dotyczącego tych dwóch pierwszych ustaw Sejm miał się ustosunkować 14.06. br., a do ustawy o JBR zapewne 27-29 czerwca 2007 r. Z całym procesem legislacyjnym dotyczącym wymienionych ustaw (ich projektów i uzasadnień, opinii legislatorów, sprawozdań z posiedzeń Komisji) można się zapoznać na stronach Sejmu (www.sejm.gov.pl) i Senatu (www.senat.gov.pl). 28.06.2007


Więcej Informacji

Profesor Andrzej Klocek przechodzi na emeryturę

31 sierpnia 2020 r. Profesor Andrzej Klocek, długoletni Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, przeszedł na emeryturę....więcej »

Relikty „Cudu nad Wisłą” na terenach leśnych i nie tylko

„Inwentaryzacja wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 r.”...więcej »

VIII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VIII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy", w roku jubileuszowym pt. „IBL JAKIEGO NIE ZNAMY”....więcej »

Wytwarzanie energii z biomasy leśnej - dobrym rozwiązaniem w dobie kryzysu klimatycznego i ekologicznego

Krótka polemika ze stanowiskiem Greenpeace Polska pt. „Czy spalanie polskich lasów to recepta na kryzys wywołany pandemią czy próba zwiększenia zysków koncernu Lasy Państwowe?” (2 lipca 2020 r.) i z komentarzem pt. „Walka o martwe drewno i polskie lasy”, do projektu zmiany ustawy o OZE, autorstwa Marty Grundland, koordynatorki kampanii przyrodniczej w Greenpeace Polska....więcej »