ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA PRZY IBL

17
mar
2009

I Sesja - Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość

ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA PRZY IBL

 

I Sesja

 Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość

 Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, 17–19 marca 2009 r.

 

 

KOMUNIKAT NR 1

 

   Instytut Badawczy Leśnictwa uprzejmie informuje o podjęciu inicjatywy we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych organizacji I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Jej celem jest przedstawienie najnowszej wiedzy leśnej oraz obecnych lub przewidywanych problemów związanych z praktyką gospodarczą, wymagających  naukowego rozpoznania i rozwiązania. Służyć temu będą: dobór ważnej oraz interesującej zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki tematyki poszczególnych sesji, prezentowanie inspirujących referatów wprowadzających, możliwość wypowiedzi w formie doniesień i swoboda dyskusji na zasadach burzy mózgów oraz szeroki udział przedstawicieli świata nauki i gospodarki leśnej. Równie ważnym zadaniem jest integracja wielu grup społecznych zainteresowanych rozwojem lasów i leśnictwa. 

   Funkcjonowanie Szkoły ma zapewnić skoncentrowanie uwagi na najbardziej istotnych dla leśnictwa problemach naukowych i praktycznych, interdyscyplinarne do nich podejście oraz sformułowanie możliwych metod ich rozwiązywania i wreszcie określenie spodziewanych efektów.

            Merytoryczną stronę I Sesji  przygotowała Rada Programowa w składzie:

 • mgr inż. Edward Janusz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna,
 • mgr inż. Ewa Lipka-Chudzik, przedstawiciel Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
 • prof. dr hab. Andrzej Klocek, przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • dr inż. Marian Pigan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
 • prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • mgr inż. Adam Wasiak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

   Rada Programowa ustaliła problematykę I Sesji. Dotyczyć ona będzie koncepcji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z uwagi na jej nie w pełni poznany pod względem teoretycznym szeroki kontekst społeczny, środowiskowy i gospodarczy oraz potrzebę opracowania zróżnicowanych w czasie i przestrzeni operacyjnych metod postępowania praktycznego. Zadaniem Rady było również określenie tematyki referatów zamawianych oraz wybór ich autorów i podjęcie decyzji o formach upowszechniania materiałów I Sesji.

Proponowana problematyka podzielona została na trzy bloki tematyczne:

 1. Identyfikacja, znaczenie i problemy rozwoju ważniejszych funkcji gospodarki leśnej,
 2. Wielofunkcyjna gospodarka leśna w polityce leśnej oraz systemie zarządzania Lasami Państwowymi,
 3. Wielofunkcyjny las w wybranych dyscyplinach badań leśnych.

 W poszczególnych blokach zostaną wygłoszone referaty zamawiane i zaproponowane przez uczestników doniesienia.

     Stroną  formalno-organizacyjną Sesji zajmuje się Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą następujący pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa:

 • dr inż. Jakub Borkowski (tel. 22 7150 412),
 • dr inż. Janusz Czerepko (tel. 22 7150 538),
 • dr hab. Iwona Skrzecz (tel. 22 7150 541).

   I Sesja Zimowej Szkoły Leśnej odbędzie się  w dniach 17–19 marca 2009 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3. Przewidywana liczba uczestników I Sesji: 100–120 osób.

   Wszystkich zainteresowanych udziałem w Sesji prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą elektroniczną pod adresem: szkolazimowa@ibles.waw.pl w terminie do 15 lutego 2009 r. Osoby zamierzające wygłosić doniesienie proszone są również o przesłanie tytułu wraz ze streszczeniem nie przekraczającym 300 słów do dnia 31 stycznia 2009 r.

   Formularze zgłoszeniowe oraz wszelkie informacje dotyczące Szkoły są dostępne w zamieszczonych poniżej "Plikach do ściągnięcia". Dodatkowych wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny pod ww. numerami telefonów lub adresem e-mail.

   Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi: 250 zł. W kwocie tej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiady w dniach 17-19 marca 2009 r., serwis kawowy oraz jedną wspólną kolację.

   Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu „Groman" w Sękocinie Starym (tel. 022 720 25 55; www.groman.pl, e-mail: biuro@groman.pl). Koszt 1 noclegu wynosi:

- w pokoju 1-osobowym: 110 zł,

- w pokoju 2- lub 3-osobowym: 65 zł,

- śniadanie: 18 zł,

- kolacja: 25 zł.

   Wpłaty za udział w Szkole prosimy dokonywać w terminie do 28 lutego 2009 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze 57103010610000000000788401.

     Serdecznie zapraszamy

Kierownik Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. dr hab. Andrzej Klocek

                        

 

 Pliki do pobrania (PDF):

  Pliki do pobrania (DOC):

Szczegóły

 • Miejsce: Sękocin Stary
 • Termin: 17 marzec 2009 00:00 - 19 marzec 2009 00:00
 • Opiekun wydarzenia: dr inż. Jakub Borkowski
 • e-mail: szkolazimowa@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 412
Zarejestruj się