Kontakt

Biblioteka

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul Braci Leśnej 3

05-090 Raszyn

e-mail: biblioteka@ibles.waw.pl

tel.  22 7150 619