Informacje

Porozumienie pięciu instytutów badawczych resortu środowiska

27
sty
2017

Porozumienie przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie promocji wyników prac badawczych. Porozumienie zawarły: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i trzy Państwowe Instytutu Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej....więcej »

Instytut Badawczy Leśnictwa wziął udział w VI edycji Nocy Biologów

23
sty
2017

13 stycznia 2017 r. w ramach współpracy IBL z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach odbyła się kolejna, VI edycja ogólnopolskiej akcji Noc Biologów pt.: „Życie na krawędzi”....więcej »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

20
sty
2017

16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

Przedświąteczne spotkanie pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

31
gru
2016

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się walne zebranie pracowników IBL....więcej »

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

26
gru
2016

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła na sali konferencyjnej Internatu Technikum Leśnego w Białowieży wykład pt. „Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża”....więcej »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

23
gru
2016

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", której celem było podsumowanie prac związanych z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

19
gru
2016

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”....więcej »

Kordelasy Leśnika Polskiego dla Profesorów z IBL

17
gru
2016

12 grudnia 2016 r. w Jedlni odbyło się spotkanie opłatkowe kierownictwa Lasów Państwowych z udziałem Ministra Środowiska Profesora Jana Szyszko, zaproszonych gości oraz duchownych....więcej »

Debata o Lasach w IBL

15
gru
2016

8 grudnia 2016 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym odbyła się ogólnopolska debata pod hasłem: „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”....więcej »

Pierwsze wyniki Projektu "LIFE+ ForBioSensing zaprezentowane na konferencji w Białowieży".

12
gru
2016

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych....więcej »