IBL
Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

31
maj
2017

23 maja 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu" zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL (LOPL).

   Seminarium rozpoczął dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, witając przybyłych gości, a całość poprowadził dr hab. Ryszard Szczygieł, kierownik LOPL, który przed przekazaniem głosu prelegentom krótko wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Pracownicy Laboratorium zaprezentowali wyniki niedawno zakończonych projektów badawczych oraz nowe możliwości funkcjonujących już narzędzi związanych z gromadzeniem danych o pożarach lasu.

Dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, prof nadzw.

Kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, dr hab. Ryszard Szczygieł, prof. nadzw.

   Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski przedstawił rezultaty zastosowania metody drzew klasyfikacyjnych w ocenie możliwości przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity. Były to wyniki tematu badawczego realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu". W ramach prowadzonych prac powstał algorytm, który umożliwia przewidywanie rodzaju pożaru w zależności od wybranych predyktorów charakteryzujących warunki drzewostanowe i meteorologiczne.

Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (LOPL)

   Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski zaprezentował wyniki oceny wykorzystania technologii naziemnego skanowania laserowego (ang. Terrestrial Laser Scanning - TLS) do szacowania obciążenia ogniowego drzewostanów, czyli biomasy leśnej mogącej potencjalnie ulec spaleniu. Temat, zrealizowany w ramach działalności statutowej IBL, wykazał niewątpliwą przydatność TLS do założonego celu oraz pozwolił na zidentyfikowanie problemów, zarówno po stronie metodyki pomiarów terenowych, jak i przetwarzania samej chmury punktów TLS.

Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski (LOPL)

   Dr inż. Józef Piwnicki przybliżył uczestnikom seminarium nowe możliwości stale rozwijanego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (KSIPL) a także krótko omówił jego genezę, moduły i dotychczasowe funkcje. Na stronie KSIPL dostępna jest obecnie zakładka Dane do pobrania, która umożliwia niezalogowanemu użytkownikowi wyświetlić przestrzenny rozkład pożarów w Polsce począwszy od 2007 roku oraz pobrać dane w formacie SHP (ang. shapefile) i GML (ang. Geography Markup Language), co umożliwia ich dalsze przetwarzanie.

Dr inż. Józef Piwnicki (LOPL)

  Po zakończeniu wystąpień prelegentów rozpoczęto dyskusję, która koncentrowała się głównie na wykorzystaniu tak bogatej bazy danych o pożarach w Polsce, jak i wyników najnowszych badań do optymalizacji prac związanych z planowaniem rozmieszczenia infrastruktury przeciwpożarowej w Lasach Państwowych. Poruszano potrzebę bardziej racjonalnego planowania sieci dojazdów pożarowych, dostrzegalni i punktów czerpania wody, a także samej struktury przestrzennej lasów. Zwrócono uwagę na kategoryzację obszarów leśnych pod względem zagrożenia pożarowego i konieczność precyzyjnego dostosowania jej do aktualnych potrzeb leśników.

  W seminarium udział wzięli przedstawiciele instytucji bezpośrednio związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową lasu. Licznie przybyli inspektorzy ppoż. z wielu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, którzy na co dzień bezpośrednio współpracują z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Na seminarium obecni byli również specjaliści od ochrony przeciwpożarowej z Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, parków narodowych oraz nadleśnictw.

   Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) reprezentował Rektor - Komendant SGSP, nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka wraz z Prorektorem st. bryg. dr inż. Jarosławem Zarzyckim.

   Swoją obecnością zaszczycił nas także emerytowany kierownik Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, dr inż. Zygmunt Santorski oraz wieloletni dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierz Szabla.

Dr inż. Kazimierz Szabla, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego

Nadbrygadier dr hab. inż. Paweł Kępka, Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wraz z starszym brygadierem dr. inż. Jarosławem Zarzyckim, Prorektorem SGSP i dr. hab. Januszem Czerepko, Dyrektorem IBL

Piotr Wojtas, specjalista ds. ppoż. Nadleśnictwo Chojnów, RDLP w Warszawie

Włodzimierz Szaga, główny specjalista ds. ppoż., Kampinoski Park Narodowy

   Na seminarium przybyli również przedstawiciele innych instytutów oraz instytucji współfinansujących badania naukowe. Państwowy Instytut Geologiczny reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Przemysław Borkowski, a Instytut Geodezji i Kartografii Dyrektor dr inż. Robert Bauer. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Pan Artur Pietrewicz, Kierownik Wydziału Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych.

 

Opr. Mirosław Kwiatkowski

Fot. Leszek Kruczek, Artur Sawicki

TAGI: ibl ppoż seminarium lopl


Więcej Informacji

„Naukowcy na start” - II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa

27 maja 2017 r. na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Nadleśnictwa Chojnów odbył się II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start”. W rywalizacji sportowej udział wzięło 107 biegaczy i biegaczek, natomiast w całym wydarzeniu około 200 osób....więcej »

Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

23 maja 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu" zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL (LOPL)....więcej »

Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017

25 kwietnia 2017 roku odbył się dziesiąty Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017 (Sangate Hotel Airport, Warszawa). W ten sposób zainaugurowany został nabór wniosków do Programu LIFE w 2017 roku, który rozpoczął się z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2017 r....więcej »

Profesor Eugeniusz Bernadzki - wybitny leśnik, naukowiec i nauczyciel akademicki

11 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Bernadzkiego, pt. „Idee hodowlane prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego a wielofunkcyjna gospodarka leśna”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”

10 maja 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”....więcej »

Ochrona przeciwpożarowa lasu w obliczu zmian klimatycznych

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Aix-en Provence (Francja) odbyło się seminarium pt. "Forest Fires, a growing risk due to climate change" poświęcone zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej lasu w obliczu zmian klimatycznych....więcej »

Plany gospodarowania wodą w lasach nizinnych

27 kwietnia 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się szkolenie dotyczące planów gospodarowania wodą w lasach nizinnych....więcej »

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Jana Teodora Hausbrandta

8 kwietnia 2017 r. na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56 odbyła się uroczystość upamiętnienia 77. rocznicy męczeńskiej śmierci pierwszego Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa inż. Jana Teodora Hausbrandta oraz odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej....więcej »

O zastosowaniu badań DNA w leśnictwie, tym razem w Białowieży

5 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej im. prof. J. Karpińskiego Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży odbyło się seminarium naukowe pt. „Zastosowanie badań DNA w leśnictwie”....więcej »

„Podróż w kierunku wolności”

4 kwietnia 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż wystawy po 9. Edycjach Międzynarodowego Pleneru ekspresji twórczej malarstwa i rzeźby pt. „Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-Letnisko”....więcej »