IBL
Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

04
cze
2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi.

   Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez pana Marcina Klisza był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. "Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania reakcji przyrostowej drzew leśnych w odpowiedzi na zmiany klimatu".
 
Pobieranie prób buka do analiz anatomii drewna (Bułgaria)
   Badania genetycznych uwarunkowań adaptacji wzrostu promieniowego populacji głównych gatunków lasotwórczych: modrzewia europejskiego, świerka pospolitego, sosny zwyczajnej i buka zwyczajnego do zmieniających się warunków klimatycznych przeprowadzono z wykorzystaniem międzynarodowych i krajowych doświadczeń proweniencyjnych zlokalizowanych na terenie Polski. W badaniach skoncentrowano się na międzypopulacyjnej zmienności powstawania ksylemu w odniesieniu do długoterminowych zmian klimatycznych, jak i krótkoterminowych fluktuacji warunków wzrostu. Badania dostarczyły dowodów na genetyczne uwarunkowanie reakcji wzrostowej, dostarczając jednocześnie wskazówek przy planowaniu wspomaganej migracji populacji drzew oraz kształtowaniu drzewostanów lepiej dostosowanych do zmian klimatycznych.
 
Barwienie preparatów drewna (TESAF, Uniwersytet w Padwie)
 
    Z kolei Rada Dyscyplin Naukowych Szkoły Głównej Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie w dniu 18 maja br. podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Panu dr. inż. Radosławowi Plewie.
 
    Serdecznie gratulujemy!
 

Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »