IBL
Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017

24
maj
2017

25 kwietnia 2017 roku odbył się dziesiąty Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017 (Sangate Hotel Airport, Warszawa). W ten sposób zainaugurowany został nabór wniosków do Programu LIFE w 2017 roku, który rozpoczął się z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2017 r.

   Przybyłych na konferencję gości powitała Pani Grażyna Hadjiraftis – Kierownik Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE. Pan Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował dotychczasowe osiągnięcia Programu oraz podkreślił, że rok 2017 jest ostatnim, w którym nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości 40 mln euro, co w praktyce oznacza zwiększone szanse na pieniądze w tegorocznym naborze dla Polski.

Sesja ogólna

   Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreślił znaczenie programu LIFE w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Natomiast Pan Jacek Spyrka, Zastępca Prezesa NFOŚiGW, przedstawił obszary tematyczne Programu, które obejmują: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyrodę i różnorodność biologiczną, zarządzanie i informację w zakresie środowiska, ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu oraz zarządzanie i informację w zakresie klimatu.

   Przedstawiciel KE, Pan Angelo Salsi podkreślił, że Polska nie wykorzystała jeszcze dużej części należnej w Programie LIFE puli środków oraz że obecny nabór stanowi ostatnią szansę wykorzystania tych pieniędzy na dotychczasowych zasadach. W kolejnych naborach Polska będzie konkurować o środki z tej puli z innymi krajami członkowskimi na równych zasadach. W dalszej części wystąpienia skupił się na zaprezentowaniu najistotniejszych warunków, które należy spełnić, aby wniosek został wysoko oceniony i tym samym otrzymał szanse na realizację oraz dofinansowanie KE.

   Pan Radosław Domagała z Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE przedstawił unikatowy w skali Europy mechanizm współfinansowania projektów LIFE. Zaprezentował również informacje dotyczące zasad współfinansowania programu w naborze 2017 przez NFOŚiGW. Szczegółowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/.

   Pan Stanisław Kluza, Prezes Banku Ochrony Środowiska, zaprezentował BOŚ jako bank, którego misją jest finansowanie działań skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

  Po plenarnej części spotkania Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co umożliwiło zapoznanie się z problematyką etapu przygotowania wniosków. Trzy sesje tematyczne dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market", LIFE na rzecz samorządów, Ochrona przyrody, Zarzadzanie i informacja – kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE.

   Wszystkie prezentacje z Jubileuszowego Dnia Informacyjnego LIFE 2017 dostępne są na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,264,jubileuszowy-dzien-informacyjny-life-2017-zainaugurowal-nabor-wnioskow-do-programu-life-w-2017-roku.html.

Stoisko informacyjne Instytutu Badawczego Leśnictwa, na którym zaprezentowano projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanu Puszczy Białowieskiej

   Jak co roku, w trakcie sesji ogólnej oraz sesji tematycznych, obecni Beneficjenci programu prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach promocyjnych. Wśród 20 projektów swoje stoisko wystawił również projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanu Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

   Podczas spotkania zaprezentowano uczestnikom Dnia LIFE+ dendrometr, służący do pomiaru zmiany obwodu pnia drzewa oraz pokazano wyrzynki oraz odwierty pochodzące z Puszczy Białowieskiej. Przedstawiony został także program bieżących zadań wykonywanych w ramach projektu: zaprezentowano m.in. mapę z rozmieszczeniem martwych drzew na monitorowanym obszarze oraz odpowiedziano na wszystkie pytania dotyczące projektu, które pojawiły się ze strony uczestników Dnia LIFE+. Wszyscy zainteresowani mogli również obejrzeć film promocyjny opowiadający o działaniach projektowych.

Słodka niespodzianka z okazji 25-lecia programu LIFE

   Pamiętając zaś o 25. rocznicy Programu LIFE+, przypadającej 21 maja br., członkowie projektu LIFE+ ForBioSensing przygotowali małą, słodką niespodziankę z okazji okrągłej rocznicy - białowieską słodką bułkę tzw. cynamonkę z naklejką informującą o rocznicy programu.

Białowieskie cynamonki

 

Oprac. Olga, Jasińska, Małgorzata Sułkowska

Fot. Olga Jasińska, Łukasz Kuberski

TAGI: ibl life konferencja


Więcej Informacji

„Naukowcy na start” - II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa

27 maja 2017 r. na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Nadleśnictwa Chojnów odbył się II Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start”. W rywalizacji sportowej udział wzięło 107 biegaczy i biegaczek, natomiast w całym wydarzeniu około 200 osób....więcej »

Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

23 maja 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu" zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL (LOPL)....więcej »

Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017

25 kwietnia 2017 roku odbył się dziesiąty Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017 (Sangate Hotel Airport, Warszawa). W ten sposób zainaugurowany został nabór wniosków do Programu LIFE w 2017 roku, który rozpoczął się z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 28 kwietnia 2017 r....więcej »

Profesor Eugeniusz Bernadzki - wybitny leśnik, naukowiec i nauczyciel akademicki

11 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Bernadzkiego, pt. „Idee hodowlane prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego a wielofunkcyjna gospodarka leśna”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”

10 maja 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zoochoria”....więcej »

Ochrona przeciwpożarowa lasu w obliczu zmian klimatycznych

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Aix-en Provence (Francja) odbyło się seminarium pt. "Forest Fires, a growing risk due to climate change" poświęcone zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej lasu w obliczu zmian klimatycznych....więcej »

Plany gospodarowania wodą w lasach nizinnych

27 kwietnia 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się szkolenie dotyczące planów gospodarowania wodą w lasach nizinnych....więcej »

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Jana Teodora Hausbrandta

8 kwietnia 2017 r. na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56 odbyła się uroczystość upamiętnienia 77. rocznicy męczeńskiej śmierci pierwszego Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa inż. Jana Teodora Hausbrandta oraz odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej....więcej »

O zastosowaniu badań DNA w leśnictwie, tym razem w Białowieży

5 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej im. prof. J. Karpińskiego Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży odbyło się seminarium naukowe pt. „Zastosowanie badań DNA w leśnictwie”....więcej »

„Podróż w kierunku wolności”

4 kwietnia 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż wystawy po 9. Edycjach Międzynarodowego Pleneru ekspresji twórczej malarstwa i rzeźby pt. „Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-Letnisko”....więcej »