Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-05-2007

11
maj
2007

 

Na zebraniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Instytucie.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie odbędą się wybory do Rady Naukowej. W tym samym czasie KZ postanowiła zorganizować wybory Społecznego Inspektora Pracy. Marek Sybilski, z ramienia powołanej w tym celu komisji wyborczej, przedstawił dotychczas podjęte działania. Został przygotowany regulamin wyborów, który rozesłano do jednostek organizacyjnych IBL. Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy to: Iwona Babij i Leszek Kruczek. W zamiejscowych jednostkach IBL wybory zostaną przeprowadzone 21.05. natomiast w Sękocinie 24.05.2007 r. Dotychczas funkcję Inspektora Pracy społecznie pełnił Leszek Kruczek, gdyż jego mandat wygasł, a nowych wyborów nie przeprowadzono.

Ewa Lewandowska przedstawiła relację ze zjazdu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Na zakończenie zebrania Komisja Socjalna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.


Więcej Informacji

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak....więcej »

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »