IBL
Profesor Eugeniusz Bernadzki - wybitny leśnik, naukowiec i nauczyciel akademicki

15
maj
2017

11 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Bernadzkiego, pt. „Idee hodowlane prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego a wielofunkcyjna gospodarka leśna”.

Tablica pamiątkowa ku pamięci prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego na terenie Nadleśnictwa Suchedniów

   Na spotkanie licznie przybyli leśnicy, naukowcy oraz wychowankowie Profesora z całej Polski. W konferencji wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Henryk Żybura, dziekan Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Robert Płaski, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL oraz Jerzy Zawadzki, przewodniczący radomskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Anna Staniszewska z Prezydium Zarządu Głównego SITLiD i prof. dr hab. Tomasz Borecki, wieloletni rektor SGGW, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

   W imieniu organizatorów Konferencję otworzył dr inż. Andrzej Matysiak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.  

Część referatowa odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica", gdzie wygłoszono trzy referaty:

- Piotr Kacprzak (RDLP w Radomiu): „Związki osobiste, rodzinne i zawodowe prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego z regionem świętokrzyskim";

- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki (Wydział Leśny SGGW): „Główne kierunki badawcze w działalności naukowej prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego";

- Dr hab. Rafał Paluch, prof. nadzw. (IBL) oraz dr inż. Jacek Zajączkowski (Wydział Leśny SGGW): „Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacyjna i społeczna prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego".

   Piotr Kacprzak, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w swoim wystąpieniu stwierdził: - Miałem to szczęście, że w okresie, kiedy studiowałem na wydziale leśnym, moim wykładowcą był prof. Eugeniusz Bernadzki. Nigdy nie tworzył barier między studentem a nim, jako profesorem. Zawsze chciał wiedzieć, czy uczeń nauczył się zagadnień na pamięć, czy je zrozumiał - dodał.

   Po wysłuchaniu referatów nastąpiła ożywiona dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości, byłych magistrantów i doktorantów Profesora. Następnie uczestnicy konferencji udali się do uroczyska Świnia Góra na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, gdzie się odbyła część terenowa spotkania.

   Kulminacyjnym punktem było odsłonięcie obelisku poświęconego prof. dr. hab. Eugeniuszowi Bernadzkiemu wraz z okolicznościową tablicą pamiątkową. Pod obeliskiem kwiaty złożyła m. in. delegacja IBL na czele z Dyrektorem, dr. hab. Januszem Czerepko.

O wniesieniu znaczącego wkładu Profesora Eugeniusza Bernadzkiego w rozwój półnaturalnej hodowli lasu w Polsce mówił prof. dr hab. Henryk Żybura, dziekan Wydziału Leśnego SGGW

W odsłonięciu obelisku wzięły udział wnuczki i prawnuki Profesora

Delegacja Instytutu Badawczego Leśnictwa podczas składania wieńca pod obeliskiem (fot. Dorota Włosowska, RDLP w Radomiu)

Prof. dr. hab. Eugeniusz Bernadzki podczas seminarium pt. "Półnaturalna hodowla lasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", które odbyło się 5 września 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Stary - uhonorowania 50-lecia pracy naukowej Profesora (fot. A. Sawicki)

   Eugeniusz Feliks Bernadzki urodził się 15 listopada 1930 r. Zmarł 15 stycznia 2016 r. w Warszawie. Był leśnikiem, profesorem nauk leśnych, wykładowcą akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1952-1975 pracował w Zakładzie Urządzania Lasu a następnie Hodowli Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1972-1981 był sekretarzem, a następnie - do 1996 r. - przewodniczącym Komitetu Nauk Leśnych PAN. W latach 1984-1986 był też zastępcą przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Profesor był wielokrotnie nagradzany, między innymi nagrodami Ministra Nauki oraz nagrodami rektorskimi. Ponadto został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Opr. Artur Sawicki

Fot. Wojciech Gil

TAGI: ibl sggw konferencja


Więcej Informacji

Nagrody im. Dyrektora Adama Loreta 2017

Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca w Janowie Lubelskim. Podczas obchodów dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za rok 2017....więcej »

ZAINSPIROWANI LASEM - wernisaż zdjęć przyrodniczych

25 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż fotografii przyrodniczych Klubu Fotograficznego F8 pt. „Zainspirowani lasem”....więcej »

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa...więcej »

Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów

20 kwietnia 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu seminarium pt. „Zastosowanie e-nosa do prognozowania zagrożenia drzewostanów sosnowych przez barczatkę sosnówkę i sprawców patogenicznej zgorzeli siewek drzew leśnych”....więcej »