IBL
Profesor Eugeniusz Bernadzki - wybitny leśnik, naukowiec i nauczyciel akademicki

15
maj
2017

11 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Bernadzkiego, pt. „Idee hodowlane prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego a wielofunkcyjna gospodarka leśna”.

Tablica pamiątkowa ku pamięci prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego na terenie Nadleśnictwa Suchedniów

   Na spotkanie licznie przybyli leśnicy, naukowcy oraz wychowankowie Profesora z całej Polski. W konferencji wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Henryk Żybura, dziekan Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Robert Płaski, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL oraz Jerzy Zawadzki, przewodniczący radomskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Anna Staniszewska z Prezydium Zarządu Głównego SITLiD i prof. dr hab. Tomasz Borecki, wieloletni rektor SGGW, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

   W imieniu organizatorów Konferencję otworzył dr inż. Andrzej Matysiak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.  

Część referatowa odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica", gdzie wygłoszono trzy referaty:

- Piotr Kacprzak (RDLP w Radomiu): „Związki osobiste, rodzinne i zawodowe prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego z regionem świętokrzyskim";

- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki (Wydział Leśny SGGW): „Główne kierunki badawcze w działalności naukowej prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego";

- Dr hab. Rafał Paluch, prof. nadzw. (IBL) oraz dr inż. Jacek Zajączkowski (Wydział Leśny SGGW): „Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacyjna i społeczna prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego".

   Piotr Kacprzak, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w swoim wystąpieniu stwierdził: - Miałem to szczęście, że w okresie, kiedy studiowałem na wydziale leśnym, moim wykładowcą był prof. Eugeniusz Bernadzki. Nigdy nie tworzył barier między studentem a nim, jako profesorem. Zawsze chciał wiedzieć, czy uczeń nauczył się zagadnień na pamięć, czy je zrozumiał - dodał.

   Po wysłuchaniu referatów nastąpiła ożywiona dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości, byłych magistrantów i doktorantów Profesora. Następnie uczestnicy konferencji udali się do uroczyska Świnia Góra na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, gdzie się odbyła część terenowa spotkania.

   Kulminacyjnym punktem było odsłonięcie obelisku poświęconego prof. dr. hab. Eugeniuszowi Bernadzkiemu wraz z okolicznościową tablicą pamiątkową. Pod obeliskiem kwiaty złożyła m. in. delegacja IBL na czele z Dyrektorem, dr. hab. Januszem Czerepko.

O wniesieniu znaczącego wkładu Profesora Eugeniusza Bernadzkiego w rozwój półnaturalnej hodowli lasu w Polsce mówił prof. dr hab. Henryk Żybura, dziekan Wydziału Leśnego SGGW

W odsłonięciu obelisku wzięły udział wnuczki i prawnuki Profesora

Delegacja Instytutu Badawczego Leśnictwa podczas składania wieńca pod obeliskiem (fot. Dorota Włosowska, RDLP w Radomiu)

Prof. dr. hab. Eugeniusz Bernadzki podczas seminarium pt. "Półnaturalna hodowla lasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", które odbyło się 5 września 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Stary - uhonorowania 50-lecia pracy naukowej Profesora (fot. A. Sawicki)

   Eugeniusz Feliks Bernadzki urodził się 15 listopada 1930 r. Zmarł 15 stycznia 2016 r. w Warszawie. Był leśnikiem, profesorem nauk leśnych, wykładowcą akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1952-1975 pracował w Zakładzie Urządzania Lasu a następnie Hodowli Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1972-1981 był sekretarzem, a następnie - do 1996 r. - przewodniczącym Komitetu Nauk Leśnych PAN. W latach 1984-1986 był też zastępcą przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Profesor był wielokrotnie nagradzany, między innymi nagrodami Ministra Nauki oraz nagrodami rektorskimi. Ponadto został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Opr. Artur Sawicki

Fot. Wojciech Gil

TAGI: ibl sggw konferencja


Więcej Informacji

Ocena stanu zdrowotnego Dębu Bartka

W dniu 16 kwietnia br., na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk (RDLP w Radomiu), pracownicy Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa zainaugurowali badania mające na celu kompleksową ocenę stanu zdrowotnego pomnika przyrody Dąb Bartek, wraz ze wskazaniem zaleceń dotyczących zachowania tego obiektu w dobrej kondycji zdrowotnej....więcej »

Kontrolowane wypalanie wrzosu

Okres wczesnej wiosny to pora zwiększonego zagrożenia pożarowego i występowania pożarów, którym szczególnie służy martwa i przesuszona pokrywa gleby (przede wszystkim trawiasta) przed ruszeniem wegetacji....więcej »

55 lat Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

1 kwietnia 2018 r. minęło 55 lat od utworzenia Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu....więcej »

X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

W dniach 13–15 marca 2018 r. odbyła się X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”....więcej »