IBL
XX Festiwal Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa

06
paź
2016

Już od 20 lat Instytut Badawczy Leśnictwa aktywnie włącza się w organizację Festiwalu Nauki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Uniwersytet Warszawski.

   W ramach kolejnych edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w laboratoriach Instytutu oraz w Izbie Edukacji Leśnej corocznie odbywają się lekcje warsztatowe dla młodzieży szkolnej. Głównym odbiorcą tych zajęć są uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od początku festiwalom patronuje Uniwersytet Warszawski, a sam Festiwal Nauki wchodzi w skład Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką. Co roku liczba imprez oraz lokalnych organizatorów Festiwalu wzrasta, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą popularyzacji nauki. W 2016 roku ponad 100 instytucji z Warszawy i okolic zorganizowało ponad 1000 zajęć – lekcji, warsztatów i spotkań klubowych.

Podczas jednych z zajęć warsztatowych - zadania do wykonania w terenie

   Instytut Badawczy Leśnictwa od początku istnienia Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy przyrodniczej i odkrywaniu tajemnic lasu. Prezentacja bogatej i różnorodnej problematyki, którą na co dzień zajmują się jego pracownicy naukowi, wciąż cieszy się powodzeniem. Z satysfakcją należy stwierdzić, że młodzież wielu szkół należy do stałych bywalców zajęć festiwalowych, jednakże co roku zgłaszają się również kolejne szkoły. Tematyka przyrodniczo-leśna należy do pasjonujących, stąd też atrakcyjna i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w poznawanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu. W tym roku na lekcje festiwalowe zgłosiły się wyłącznie szkoły z terenu Warszawy.

   Tegoroczny Festiwal Nauki w IBL został zainaugurowany 26 września w Białowieży przeprowadzeniem II edycji Konkursu „Dzień dla Szkół” pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”. Organizatorem Konkursu byli: Instytutu Badawczy Leśnictwa wspólnie z: Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W sumie w konkursie wzięło udział 115 uczniów z 6 szkół: Publiczne Gimnazja w Białowieży i w Narewce, Technikum Leśne w Białowieży, Liceum Plastyczne w Łomży, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce oraz Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Zajęcia terenowe stwarzają możliwość integracji młodzieży. Na zdjęciu: młodzież szkolna z Białowieży, Hajnówki, Łomży i Narewki

   W pomieszczeniach badawczych i edukacyjnych Instytutu edukatorzy i pracownicy naukowi przeprowadzili zajęcia lekcyjne - interaktywne warsztaty dla młodzieży szkolnej. W dniach 26−30 września 2016 r., w ramach zajęć festiwalowych, w Sękocinie Starym odbyły się lekcje dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ogółem zrealizowano 6 lekcji tematycznych:

  • „Las - najcichsza fabryka świata” (mgr inż. Grażyna Głuch).
  • „Oblicza lasu w dzień i w nocy” (dr Małgorzata Falencka-Jabłońska).
  • „Kto drukuje w lesie?” (Wojciech Janiszewski).
  • „Policzyć niepoliczalne” (dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek).
  • „Polskie lasy XXI w. - debata oksfordzka”(dr Małgorzata Falencka-Jabłońska).
  • „Funkcje życiowe drzewa i lasu” (mgr Ewa Fronczak).
 
Podczas zajęć pt. "Las - najcichsza fabryka świata"
 

   Jak co roku zwieńczeniem tygodnia festiwalowego był Piknik Rodzinny "Las jakiego nie znamy", który odbył się 1 października 2016 r. w godz. 10.00-15.00. Te spotkania weekendowe od lat cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych może być okazją do wystąpienia publicznego przed szerokim forum słuchaczy

   W tym roku edukatorzy IBL - Panie: mgr inż. Grażyna Głuch, dr Małgorzata Falencka-Jabłońska i mgr Ewa Fronczak przeprowadziły liczne konkursy i quizy dla całych rodzin.

   W programie Pikniku Rodzinnego znalazły się m.in.:

- "Co możesz zrobić z drewna?". Zrób to sam: domino, medal, zwierzaki-patyczaki.

- "Od nasionka do deseczki”. Gry, zabawy terenowe, zagadki logiczne nawiązują do cyklu życiowego drzewa i jego różnorodnego, „drugiego” życia w lesie i w produktach wykonanych z drewna. W trakcie zabaw dzieci mogły prześledzić rozwój drzewa od powstania sadzonki, przez jej wzrost, proces rozmnażania, starzenia się do uzyskania surowca drzewnego.

- "Jakie to drewno?". Uczestnicy zajęć otrzymali różne próbki drewna polskich gatunków drzew. Mogli wziąć do ręki drewno, obejrzeć, spróbować zgadnąć, co to za gatunek oraz dowiedzieć się kilku ciekawostek o tym drewnie.

- "Leśne rekordy" - gra terenowa.

   Zwieńczeniem pikniku było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pikniku uczestniczyło ponad 100 osób, w tym biorąca udział corocznie już od kilku lat młodzież ze Szkoły Podstawowej w Śladowie pod opieką Pani Martyny Sawickiej. Po ciepłym posiłku wszyscy chętni wzięli udział w wycieczce do lasu i zajęciach na ścieżce zdrowotnej, które poprowadziła Pani Grażyna Głuch.

Zajęcia interaktywne na świeżym powietrzu przeprowadzone przez mgr inż. Grażynę Głuch

   W trakcie Pikniku wszystkim jego uczestnikom wręczono ankietę umożliwiającą wyrażenie opinii o tej formie edukacji przyrodniczo-leśnej. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że jest ona dobrze oceniania przez uczniów. Napisali oni m.in., że Piknik Rodzinny w lasach sękocińskich to:

- Wspólnie spędzony czas w miłym towarzystwie,

- Świetna zabawa i okazja do nauki w lesie, 

- Święto miłośników przyrody – wspaniały czas spędzony na łonie natury;

- Wspaniała i pożyteczna nauka oraz zabawa dla każdej grupy wiekowej.

   Podsumowanie pikniku rodzinnego „Las jakiego nie znamy" połączone było z losowaniem cennych nagród wśród tych, którzy wypełnili ankietę.

Uczestnicy tegorocznego Pikniku Rodzinnego w Instytucie Badawczym Leśnictwa

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

   W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Geologii UW w zakresie popularyzacji nauki podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim, a w szczególności z koordynatorem działań edukacyjno-promocyjnych Wydziału panią dr Agnieszką Marcinkowską, już po raz trzeci pracownicy IBL (dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, mgr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr inż. Artur Sawicki i Leszek Kruczek) gościnnie uczestniczyli w Pikniku Geologicznym, urozmaicając bogatą ofertę edukacyjną geologów o elementy przyrodniczo-leśne.

Stoisko edukacyjne prowadzone przez dr Małgorzatę Falencką-Jabłońską podczas Pikniku Geologicznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem

Uczestnictwo IBL w Pikniku Geologicznym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest przykładem współpracy pomiędzy instytucjami biorącymi udział w organizacji Festiwalu Nauki.
Na zdjęciu od lewej: mgr inż. Artur Sawicki, dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, dr Agnieszka Marcinowska (UW) i Leszek Kruczek

   Jak co roku otrzymaliśmy od sponsorów cenne nagrody, dzięki którym uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani materiałami edukacyjnymi z zakresu wiedzy przyrodniczej. Sponsorami nagród tegorocznego Festiwalu Nauki zorganizowanego w IBL byli: Uniwersytet Warszawski, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, „Dwór Strzyżew" – Arkadiusz Grzegorczyk, Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, IBL (Projekt Life+ ForBioSensing) oraz Domlux Market Michał Puc z Hajnówki.

 

Opr. Artur Sawicki

Koordynator Festiwalu Nauki w IBL

Fot. Grażyna Głuch, Leszek Kruczek, Artur Sawicki

TAGI: festiwal nauki edukacja fn


Więcej Informacji

Seminarium z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda

23 listopada 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się uroczyste seminarium naukowe z okazji jubileuszu 80-tych urodzin i 56-lecia pracy naukowej Profesora Arkadiusza Bruchwalda....więcej »

Nauka a pożary lasu

W dniach 12-16 listopada 2018 roku w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research)....więcej »

Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski.

17 października 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski”....więcej »

Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz drugi

Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, które trwały od 23 do 25 października 2018 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce i w Europie Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi....więcej »