Więcej Informacji

Nagrody im. Adama Loreta

IX edycja konkursu o Nagrody im. Adama Loreta...więcej »

Formy i metody edukacji przyrodniczo-leśnej w IBL

W Izbie Edukacji Leśnej w Sękocinie Starym prowadzona jest działalność edukacyjna, w której wykorzystywane są rożne formy i metody przekazywania wiedzy przyrodniczo-leśnej....więcej »

Tu znajdziesz kwiat paproci

Z 70 gatunków paprotników występujących na terenie Polski, prawie połowa objęta jest ścisłą ochroną gatunkową....więcej »

Linie elektronergetyczne w lasach a gospodarka leśna

Zobowiązania podatkowe za grunty pod liniami energetycznymi, a pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, bywają przedmiotem sporów sądowych....więcej »