Więcej Informacji

Metody geomatyki są leśnictwu niezbędne

Leśnictwo ze swej natury związane jest z przestrzenią, więc leśnicy pracują z mapami od zawsze. Geoinformacja znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich naszych zadaniach....więcej »

Spotkania czwartkowe w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Seminarium dotyczące nowych inwazyjnych gatunków Phytophthora, które odbyło się 1 października, zapoczątkowało cykl spotkań organizowanych przez IBL......więcej »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

14 stycznia 2009 r. w Sękocinie wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli związków zawodowych Instytutu Badawczego Leśnictwa z jego emerytowanymi pracownikami....więcej »