Więcej Informacji

Jak najbliżej życia

Z prof. Tomaszem Zawiłą-Niedźwieckim, dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa, rozmawia Eugeniusz Pudlis....więcej »

Wystawa malarstwa i rysunku Wojciecha Janiszewskiego

W dniu 9 marca 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Wojciecha Janiszewskiego. Wystawę otworzył dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki....więcej »

Trufle w Polsce

Wkrótce się dowiemy, czy w naszych lasach można hodować trufle......więcej »

Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce

Podporządkowanie, przed ponad 150 laty, gospodarki leśnej regułom wolnego rynku......więcej »