Więcej Informacji

Lata urodzaju - lepsza jakość nasion

W Lasach Państwowych istnieje obowiązek oceny jakości prawie wszystkich partii materiału siewnego....więcej »

Połonin w Beskidach nie będzie

Zagrożenie i proces zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidach to problem znany leśnikom od wielu już lat....więcej »

Bank danych o lasach

W dniu 23 czerwca 2009 r. w IBL w Sękocinie odbyło się seminarium, na którym przedstawiono wyniki prac zespołu zadaniowego zajmującego się bankiem danych o zasobach leśnych i stanie lasów....więcej »

Metody geomatyki są leśnictwu niezbędne

Leśnictwo ze swej natury związane jest z przestrzenią, więc leśnicy pracują z mapami od zawsze. Geoinformacja znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich naszych zadaniach....więcej »