Więcej Informacji

Spotkania czwartkowe w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Seminarium dotyczące nowych inwazyjnych gatunków Phytophthora, które odbyło się 1 października, zapoczątkowało cykl spotkań organizowanych przez IBL......więcej »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

14 stycznia 2009 r. w Sękocinie wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli związków zawodowych Instytutu Badawczego Leśnictwa z jego emerytowanymi pracownikami....więcej »

Nie chcemy wygrać z przyrodą

W dniu 15 stycznia 2009 r. w IBL w Sękocinie Starym odbyło się seminarium "Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - zagrożenie, nadzieja"....więcej »