Więcej Informacji

Wpływ imisji przemysłowych Elektrowni Kozienice na środowisko leśne

W dniu 17 grudnia 2007 r. w Elektrowni „Kozienice”, największej opalanej węglem kamiennym w Polsce, w obecności Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Krzysztofa Zborowskiego, Kierownika Działu Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierza Pardyki i Kierownika Pracowni Pomiarów mgr inż. Rajmunda Mączyńskiego miał miejsce odbiór kolejnej dokumentacji naukowej dotyczącej wpływu imisji przemysłowych na środowisko leśne....więcej »

Seminarium - Instrukcja Natura 2000

W dniu 15 grudnia 2008 r. w IBL odbyło się seminarium, na którym przedstawiono postępy prac nad realizacją projektu pt. "Instrukcja sporządzania planu zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000 na terenach leśnych" zleconego przez DGLP....więcej »

Nowy dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Minister Środowiska, prof. dr hab. Maciej Nowicki, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008, Nr 159, poz. 993) powołał z dniem 1 grudnia 2008 r. na funkcję Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, na okres 5 lat, prof. dr. hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego....więcej »

Wystawa prac Kazimierza Rykowskiego "Malarstwo - rzeźba - grafika"

W dniu 28 listopada 2008 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż prac plastycznych prof. Kazimierza Rykowskiego – leśnika, naukowca, który całe swoje życie zawodowe związał z Instytutem....więcej »