I. Historia badań z zakresu patologii owadów w Polsce


Wykorzystanie entomopatogenicznych mikroorganizmów w ochronie lasu (Barbara Głowacka)

Wykorzystanie entomopatogenicznych grzybów w ochronie roślin - historia badań (Cecylia Bajan, Stanisław Bałazy)

Wykorzystanie entomopatogenicznych nicieni w ochronie roślin – historia badań (Magdalena Jaworska)

Wykorzystanie entomopatogenicznych nicieni w ochronie roślin – historia badań (Marek Tomalak)

Wykorzystanie entomopatogenicznych wirusów w ochronie roślin - historia badań prowadzonych w IOR-PIB (Jadwiga Ziemnicka)

Wykorzystanie entomopatogenicznych wirusów w ochronie lasu ‐ historia badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa (Iwona Skrzecz)

 

II. Stan obecny i kierunki badań prowadzonych z zakresu patologii owadów w krajowych ośrodkach naukowych

 

Zastosowanie wirusa granulozy w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki Laspeyresia pomonella (Jadwiga Ziemnicka)

Możliwości stosowania biopreparatów do zwalczania uciążliwych owadów krwiopijnych w Polsce (Aleksandra Gliniewicz)

Ginięcie rodzin pszczelich, wirusy i nosema jako główne kierunki zainteresowania badawczego Pracowni Chorób Owadów Użytkowych SGGW (Grażyna Topolska)

Bacillus thuringiensis w zwalczaniu owadów (Izabela Święcicka)

Mechanizmy porażania owadów przez pasożytnicze grzyby (Mieczysława Boguś)

Wykorzystanie grzybów patogenicznych w ograniczaniu liczebności szkodników pod osłonami – możliwości i perspektywy (Żaneta Fiedler, Danuta Sosnowska)

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów (Marek Gołębiowski)

Kierunki aktualnych i przyszłych badań nad grzybami owadobójczymi na UKSW (Anna Augustyniuk-Kram, Elżbieta Popowska-Nowak)

Tematyka i kierunki badań nad grzybami - patogenami owadów i roztoczy prowadzone w Katedrze Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach (Cezary Tkaczuk i Ryszard Miętkiewski)

Działalność pracowni mykologicznej Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UW (Marta Wrzosek)

Kierunki badań entomonematologicznych prowadzonych w Zakładzie Zoologii SGGW w Warszawie (Marta Kamionek)

Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czynniki wpływające na jego infekcyjność względem gospodarza (trojszyk gryzący, Tribolium castaneum) (Paulina Kramarz)

Badania nad doskonaleniem biologicznych metod ochrony lasu przed owadami (Alicja Sierpińska)