Referaty wygłoszone podczas IV sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL (PDF)

I. Blok tematyczny: Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna

 

II. Blok tematyczny: Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej

III. Blok tematyczny: Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej

 

IV. Blok tematyczny: Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym