Referaty wygłoszone podczas Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych" (PDF)

Sesja I: Zasoby biomasy drzewnej dla celów energetycznych

Sesja II: Prawo i polityka w zakresie wykorzystania biomasy z lasu jako źródła energii odnawialnej

Sesja III. Aspekty gospodarcze, ekonomiczne i społeczne wykorzystania
biomasy drzewnej dla celów energetycznych

Sesja IV: Techniczne i technologiczne aspekty wykorzystania biomasy z lasu na cele energetyczne

Sesja V: Środowiskowe aspekty spalania biomasy