Wydane w języku polskim

Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030 - Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2011. ISBN 978-83-62830-01-5, ss. 407. Druk na żądanie...więcej »

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni-na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus)

Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-98-8, s. 124. Oprawa kartonowa....więcej »

Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych w północno-wschodniej Polsce - Janusz Czerepko

Janusz Czerepko, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-99-5, s. 128 + 11 tabel wielkoformatowych. Oprawa kartonowa + teczka....więcej »

Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - zagrożenia, nadzieja - Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko

Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2010, ISBN 978-83-87647-95-7, 80 ss....więcej »

Problemy ochrony w lasach - Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-84-1, ss. 370....więcej »

Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. - Lidia Sukovata

Lidia Sukovata. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-83-4, ss. 128....więcej »

Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich - Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009, ISBN 978-83-87647-68-1...więcej »

Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych - Piotr Gołos

Piotr Gołos (Red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 978-83-87647-85-8, 253 ss. Cena 40 PLN (brutto). Nakład wyczerpany....więcej »

Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych - Ryszard Szczygieł

Ryszard Szczygieł. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 973-83-87647-77-3, 128 ss....więcej »