Wydane w języku polskim

Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich - Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Tyszka J., Wróbel M. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2007, ISBN 978-83-87647-68-1. Publikacja bezpłatna...więcej »

Jubileusz 75-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa - B. Głowacka

Opr. B. Głowacka, Sękocin Stary 2007, ISBN-978-83-87647-66-7. Nakład 350 egz. Egzemplarze rozprowadzone wśród uczestników uroczystości Jubileuszu....więcej »

Quo vadis forestry

Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r., Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-58-6, 614 ss. Nakład wyczerpany....więcej »

Jan Teodor Hausbrandt

Pierwszy Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Warszawa 2006, ISBN 83-87647-49-7, 314 ss. Cena 30 PLN (brutto)....więcej »

Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej - E. Bernadzki

pod red. E. Bernadzkiego, Instytut Badawczy Leśnictwa – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2006, ISBN 83-89744-41-4, 83-87647-53-5, 464 ss....więcej »

Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów leśnych - Iwona Skrzecz

Iwona Skrzecz. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2006, ISBN-10 83-87647-60-8, 75 ss....więcej »

Cechy korony jako podstawa metody określania uszkodzenia drzewostanów olszy czarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] - Elżbieta Dmyterko

Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2006, ISBN 83-87647-48-9, 104 ss. Cena 18 PLN (brutto)....więcej »

O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych - Kazimierz Rykowski

Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s., ISBN 83-87647-43-8. Cena 18 PLN (brutto). [Dofinansowanie częściowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]....więcej »

Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce - Kazimierz Zajączkowski

Kazimierz Zajączkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s. (ISBN 83-87647-46-2). Cena 24 PLN (brutto)....więcej »