Niestacjonarne Studia Doktoranckie - V

W chwili obecnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa trwa V Turnus 4-letnich (2014-2018) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa.

Program studiów jest realizowany w okresie 4 lat (8 semestrów) i obejmuje 14 sześciodniowych (poniedziałek-sobota) sesji na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL) i 2 czterodniowe sesje terenowe. Opłata za 1 semestr studiów wynosi 3900 zł i nie obejmuje kosztów dojazdów oraz utrzymania podczas trwania sesji.

Oferta studiów doktoranckich w IBL jest kierowana do:

  • pracowników Lasów Państwowych,
  • pracowników jednostek organizacyjnych działających na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody leśnej,
  • innych osób o kwalifikacjach umożliwiających zrealizowanie programu studiów i ubieganie się o stopień doktora nauk leśnych.

Adres do korespondencji i informacje:

Instytut Badawczy Leśnictwa,
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn

Kierownik NSD:
dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. nadzw.
tel. 22 7150 502
e-mail: D.Hilszczanska@ibles.waw.pl

Sekretariat NSD:
dr inż. Monika Małecka
tel. 22 7150 561, 22 7150 621
e-mail: M.Malecka@ibles.waw.pl
Sękocin Stary, IBL, bud. B, pok. 120

oraz
Sekretariat IBL
tel.: 22 7150 602
fax: 22 7150 391

p.o. Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
prof. dr hab. Jacek Hilszczański