Oferty pracy

    Realizacja statutowych celów Instytutu odbywa się - zgodnie z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi - poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników naukowych oraz inżynieryjno-technicznych, jak również pracowników administracyjno-ekonomicznych, wspierających realizację tych celów.

 


 

AKTUALNE OFERTY PRACY

zamieszczane są w serwisie BIP pod adresem
http://bip.ibles.pl/index.php?app=nabor

 

STAŻE

 

PRACE DYPLOMOWE I LICENCJACKIE