Electronic Nose Differentiation Between Quercus robur Acorns Infected by Pathogenic Oomycetes Phytophthora plurivora and Pythium intermedium

Autorzy: Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Stocki M.

Link: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/17/5272