Metodyka wykonywania monitoringu siedlisk, roślin i zwierząt w teorii i praktyce

03
lip
2017

W dniach 3-5 lipca 2017r. zostanie przeprowadzone szkolenie w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary (sala konferencyjna, budynek B).

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN
INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA PIB
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ
TAXUS IT
oraz
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w szkoleniu nt.:

„METODYKA WYKONYWANIA MONITORINGU SIEDLISK, ROŚLIN
i ZWIERZĄT W TEORII I PRAKTYCE"

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ W TERMINIE DO 25 CZERWCA 2017 R.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy ponoszą wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach projektu „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018
w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018",

CEL SZKOLENIA
Przedstawienie metodyki Monitoringu gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych w teorii i w praktyce oraz konsultacje i dyskusje dotyczące wykonywania Monitoringu w skali kraju i obszarów Natura 2000. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę integracji Monitoringu na poziomie regionu biogeograficznego i obszaru Natura 2000; prawny obowiązek prowadzenia Monitoringu; opracowania zadań ochronnych i planów ochrony tych obszarów zgodnie z metodyką GIOŚ, a tym samym dla zapewnienia spójności wyników badań na obu poziomach.

KONTAKT:
Dr inż. Adam Cieśla

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Ekologii Lasu
Ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary

A.Ciesla@ibles.waw.pl
tel. 22 7150 537

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Załączniki:
- PROGRAM SZKOLENIA
- KARTA ZGŁOSZENIA

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary (sala konferencyjna, budynek B)
  • Termin: 3 lipiec 2017 10:00 - 5 lipiec 2017 20:30
  • Opiekun: Dr inż. Adam Cieśla
  • telefon: 22 7150 537
  • e-mail: A.Ciesla@ibles.waw.pl