Publiczna prezentacja założeń projektu LASDANYCH

09
paź
2019

9 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pod nazwą: "LasDanych – otwarty dostęp do zasobów naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa"

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU "LASDANYCH – OTWARTY DOSTĘP DO ZASOBÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA"

9 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ulicy Braci Leśnej 3 (duża sala konferencyjna w budynku B na parterze), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu i spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "LasDanych – otwarty dostęp do zasobów naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa ".

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego POPC, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki", typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres email: farfald@ibles.waw.pl podając w treści swoje: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu.  

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu i zadawania pytań.
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
  • Termin: 9 październik 2019 12:00 - 9 październik 2019 15:30
  • Opiekun: Dr inż. Dorota Grygoruk
  • e-mail: farfald@ibles.waw.pl