Seminarium naukowe pt. „Określenie przyczyn zamierania modrzewia w drzewostanach w północno-wschodniej i południowej Polsce”

07
gru
2017

Program

11.00–11.20    Wprowadzenie - dr hab. Wojciech Grodzki (Zakład Lasów Górskich IBL)

11.20–12.20    Przyczyny zamierania modrzewia w północno-wschodniej Polsce - dr inż. Tomasz Jabłoński, dr inż. Katarzyna Sikora, mgr inż. Hanna Szmidla (Zakład Ochrony Lasu IBL), dr inż. Karol Sokołowski (Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL)

12.20–12.50    Przerwa obiadowa

12.50–13.30    Przyczyny zamierania modrzewia w południowej Polsce - dr hab. Wojciech Grodzki, dr inż. Marcin Jachym (Zakład Lasów Górskich IBL)

13.30–14.00    Propozycje postępowania ochronnego w zamierających drzewostanach modrzewiowych w północo-wschodniej i południowej Polsce - dr hab. Wojciech Grodzki (Zakład Lasów Górskich IBL), dr inż. Tomasz Jabłoński (Zakład Ochrony Lasu IBL)

14.00-14.30     Dyskusja

ZAPROSZENIE (PDF)

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
  • Termin: 7 grudzień 2017 11:00 - 7 grudzień 2017 14:30
  • Opiekun wydarzenia: dr inż. Tomasz Jabłoński
  • e-mail: T.Jabłoński@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 552

Szczegółowe informacje

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 4 grudnia 2017 r.:

Tel. 22 7150 552, e-mail: T.Jabłoński@ibles.waw.pl


Aktualne wydarzenia

Seminarium naukowe pt. „Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu produkcji”

12
gru
2019

12 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane możliwości produkcyjne różnych odmian topoli i właściwości ich biomasy w wykorzystaniu energetycznym i papierniczym....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec”

20
gru
2019

20 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL pt. „Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec”...więcej »