Seminarium naukowe pt. Jak funkcjonowanie drogi wpłynęło na transformację krajobrazu Pomorza –700 lat historii drogi „Via Marchionis"

21
mar
2018

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium,

na którym dr Michał Słowiński z Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń,  IGiPZ PAN w swoim wykładzie przedstawi znaczenia drogi „Via Marchionis" oraz konfliktów zbrojnych  w zmianach użytkowania krajobrazu na Pomorzu, w tym zmianach składów gatunkowych drzewostanów.

Prezentowane wyniki są oparte na analizach paleo-ekologicznych (analiza palinologiczna, analizy mikrolitofacjalne, geochemia etc.) osadów rocznie laminowanych oraz analizy materiałów historycznych. Osady rocznie laminowane są wyjątkowym źródłem informacji na temat przekształceń zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku zmian klimatu i działalności człowieka. Niewątpliwą zaletą tych osadów jest precyzja oraz kontrola czasu. Novum prezentowanych analiz jest to, iż cała rekonstrukcja opiera się na super szczegółowej chronologii opartej na osadach laminowanych. Analizy palinologiczne zostały zrobione z rozdzielczością pięcioletnią, jakiej do tej pory jeszcze nigdy nie stosowano. W oparciu o w/w metody zostaną szczegółowo przenalizowane i omówione przyczyny zmian składów gatunkowych drzewostanów na przestrzeni ostatnich 700 lat.
Zapraszamy na wykład

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
  • Termin: 21 marzec 2018 11:00 - 21 marzec 2018 12:30
  • Opiekun: Dr hab. Zbigniew Borowski, prof. IBL
  • telefon: 22 7150 409
  • e-mail: Z.Borowski@ibles.waw.pl