Seminarium pt. „Historia mówiona jako metoda badawcza w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody”

30
sty
2013

W dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium pt. „Historia mówiona jako metoda badawcza w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody”.

Referaty wygłoszą:

dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),

dr Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią w Warszawie),

mgr inż. Tomasz Zygmont (Zakład Informacji Naukowej IBL).

    Podczas seminarium przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów nurtu „historii mówionej", zasady działania archiwów gromadzących nagrania „mówionych świadectw" oraz sposoby wykorzystywania tych zasobów. Swoje doświadczenia zaprezentują: socjolog i historyk – dwaj badacze, którzy od lat stosują tę metodę w swoich pracach.

    Zostanie też przedstawiony program pilotażowy pt. „Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii" - wykonany w Instytucie Badawczym Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W ramach tego tematu zebrano ponad 178 godzin nagrań wideo - relacji 56 osób związanych z Puszczą Białowieską i z tematyką leśną. Seminarium będzie okazją do dyskusji na temat potrzeb i możliwości podejmowania podobnych działań w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody.

    Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładów i udziału w dyskusji.

Szczegóły

  • Miejsce: W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, w sali konferencyjnej (parter, budynek B).
  • Termin: 30 styczeń 2013 11:00 - 30 styczeń 2013 15:00
  • Opiekun wydarzenia: Tomasz Zygmont
  • e-mail: T.Zygmont@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 303