Seminarium pt. "Zastosowanie modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr do oceny zagrożenia lasów Polski"

14
lis
2013

W dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się wykład prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda i dr hab. Elżbiety Dmyterko pt. „Zastosowanie modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr do oceny zagrożenia lasów Polski”.

Na seminarium przedstawione zostaną główne wyniki badań tematu pt. „Opracowanie symulacji zagrożeń od czynników abiotycznych ekosystemów leśnych", realizowanego w latach 2010-2013 w Instytucie Badawczym Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

    W ramach tematu opracowano, wykorzystując System Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), model ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr. Za pomocą modelu uzyskuje się dla każdego drzewostanu nadleśnictwa współczynnik ryzyka uszkodzenia, wynoszący od 0 do 3, a wyższej wartości współczynnika odpowiada większe ryzyko uszkodzenia drzewostanu przez wiatr. Program, napisany dla Lasów Państwowych w języku JAVA, umożliwia obliczanie współczynników ryzyka i ich przedstawianie na mapie numerycznej nadleśnictwa. Ocenę programu przeprowadzono na testowej bazie SILP.

Na podstawie współczynników ryzyka uszkodzenia drzewostanu określa się dla całego nadleśnictwa stopień zagrożenia lasów, co następnie umożliwia scharakteryzowanie regionów kraju pod względem zagrożenia lasów przez wiatr. W nadleśnictwach o wysokim stopniu zagrożenia można podjąć działania z zakresu hodowli i urządzania lasu, które zmierzają do obniżenia szkód w przypadku wystąpienia silnych wiatrów. Jedno z takich działań polega na uwzględnieniu współczynnika ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr w tworzeniu planu cięć rębnych i przedrębnych.

    Autorzy przedstawią również kilka innych możliwości zastosowania modelu ryzyka, w tym dla lasów własności prywatnej. Zastosowania te wymagają jednak pogłębionych studiów i dalszych opracowań.

    Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu i udziału w dyskusji.

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, sala konferencyjna (parter, budynek B)
  • Termin: 14 listopad 2013 11:00 - 14 listopad 2013 14:00
  • Opiekun wydarzenia: dr hab. Elżbieta Dmyterko
  • e-mail: E.Dmyterko@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 662 lub 22 7150 652

Szczegółowe informacje

Sekretariat Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL