Zimowa Szkoła Leśna „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”

13
mar
2018

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych informują o organizacji X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej, która odbędzie się od 13 do 15 marca w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym.

KOMUNIKAT

Tematyka X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej:

- przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie prowadzą do wzrostu zainteresowania lasem i leśnictwem. Stanowi to wyzwanie dla edukacji w tej dziedzinie
i rodzi potrzebę stosowania nowych technologii, narzędzi, form i programów zajęć przeznaczonych dla różnych grup społecznych;

- potrzeba analizy i oceny zachodzących zmian w lasach i ich otoczeniu społeczno-gospodarczym wymaga poszerzania wiedzy osób związanych z leśnictwem. Rozwój form
i metod kształcenia staje się ważnym zadaniem dla nauk i szkolnictwa leśnego;

- informacje o leśnictwie są istotnym elementem komunikacji społecznej, co jest podstawą współpracy interesariuszy oraz kształtowania ich wzajemnych relacji. Metody komunikacji powinny uwzględniać rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa, jak również sprzyjać pogłębianiu zainteresowania lasami i leśnictwem.

Sesja ZSL obejmuje  trzy bloki tematyczne:

  • Współczesne wyzwania edukacji leśnej.
  • Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego.
  • Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 13 marzec 2018 09:00 - 15 marzec 2018 16:00
  • Opiekun: dr inż. Joanna Szewczykiewicz
  • e-mail: J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

Aktualne wydarzenia

XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

16
lis
2018

W Białowieży w dniach 16-18 listopada 2018 r. odbędzie się XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna....więcej »

Seminarium z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda

23
lis
2018

W związku z organizacją seminarium naukowego z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda w imieniu Dyrekcji Instytutu oraz Jubilata chcielibyśmy zaprosić Państwa na tę uroczystość....więcej »

Seminarium pt. "Nowe możliwości wykorzystania entomopatogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadów"

29
lis
2018

Seminarium odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter budynku B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3....więcej »

Konferencja naukowa pt. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 2017-2018"

30
lis
2018

Konferencja naukowa – sprawozdawcza w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja” – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”....więcej »