Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures

06
lip
2015

W dniach 6-7 lipca 2015 r. w hotelu Novotel, przy ul. 1 sierpnia w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca przyczyn, przebiegu i możliwych metod przeciwdziałania skutkom zjawiska zamierania dębów w Europie "European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures". Konferencja organizowana jest przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach realizacji projektu „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP" (HESOFF) współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwój środków transportu (sieci autostrad, kolejowej i samolotowej, budowa większych i szybszych statków) sprzyja wzrostowi międzynarodowego handlu na poziomie dotąd niespotykanym. Taka sytuacja prowadzi do rozprzestrzeniania się po świecie inwazyjnych organizmów, które gdy trafią do nowego środowiska, jako obce rozwijają się masowo nie napotykając na opór ze strony potencjalnych wrogów naturalnych. Systemy odpornościowe roślin również nie są do nich przystosowane, jako, że wcześniej nie miały z nimi styczności. Zachodzące zmiany klimatyczne dodatkowo umożliwiają zadomowienie się tych organizmów w Europie prowadząc do obserwowanego od kilkunastu lat zjawiska zamierania wielu gatunków drzew leśnych. Pogarszający się stan zdrowotny drzewostanów liściastych w Polsce obserwowano od początku XX wieku. Sytuacja ta dotyczy szczególnie drzewostanów dębowych. Niekorzystne warunki siedliskowe (szczególnie glebowe), obecność patogenicznych lęgniowców i grzybów oraz szkodników owadzich drzew liściastych są czynnikami często wymienianymi w syndromie zamierania drzew liściastych.

Pierwszego dnia konferencji planowane są wykłady zaproszonych ekspertów z zagranicy oraz sesje posterowe, podczas których poruszane będą zagadnienia związane m.in. z ekologią populacyjną i ewolucyjną patogenów z rodzaju Phytophthora oraz ich udziałem w uszkadzaniu drobnych korzeni dębów, nowymi możliwościami ich wykrywania i identyfikacji w próbkach środowiskowych (gleby i wody) za pomocą metod biologii molekularnej np. nowej generacji sekwencjonowania.

Drugiego dnia w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa zaprezentowane zostaną techniki monitorowania środowiska leśnego metodami teledetekcji. Uczestnicy konferencji zapoznają się z Wielosensorową Platformą wykorzystywaną do badań w ramach projektu HESOFF.

Organizatorzy pragną utrzymać spotkanie w konwencji wymiany informacji pomiędzy nauką i praktyką, dlatego serdecznie zachęcają do czynnego udziału w konferencji liczną rzeszę leśników praktyków. Wszystkie referaty wygłaszane w języku angielskim będą symultaniczne tłumaczone.

Szczegóły

  • Miejsce: Warszawa
  • Termin: 6 lipiec 2015 09:00 - 7 lipiec 2015 18:00
  • Opiekun wydarzenia: Dr Katarzyna Kubiak
  • e-mail: k.kubiak@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7153 823
Zarejestruj się