Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

28.04.2017 r.

Drodzy Czytelnicy,

Przesyłamy kolejny, zdecydowanie już wiosenny, numer Biuletynu „Z LEŚNEGO ŚWIATA" w którym informujemy o działaniach na rzecz wzmocnienia znaczenia sektora leśnego w całej Europie, podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego, jak też o wspieraniu rozwoju tego sektora na Białorusi przez Bank Światowy. Wspominamy też o kontrowersjach związanych z ochroną lasu przed gradacjami owadów, a których efektem była pewna demonstracja u naszych zachodnich sąsiadów. Raportujemy o dobrych wynikach finansowych fińskich lasów państwowych oraz o stanie lasów w Niemczech w ubiegłym roku. Wspominamy o działaniach podejmowanych w Rosji na rzecz ochrony słynnej limby syberyjskiej przed nielegalną wycinką oraz w Stanach Zjednoczonych na rzecz zapobiegania pożarom.
Ponadto zamieszczamy jak zawsze, sporo doniesień ze świata nauki. Tym razem piszemy między innymi o badaniach nad różnorodnością gatunkową ekosystemów uszkodzonych przez wiatr w Szwajcarii, szkodliwością obcych gatunków węży na wyspie Guam, zagrożeniem pożarowym terenów zalewowych nad Amazonką, czy też nad wpływem odpadów zrębowych na populację żółwi skórzastych. Przypominamy też sylwetkę dr Moniki Konnert, znanej niemieckiej specjalistki od genetyki leśnej, w związku z jej odejściem na emeryturę.

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!
 

Z Leśnego Świata 4/2017(93)

Z Leśnego Świata 3/2017(92)

Z Leśnego Świata 2/2017(91)

Z Leśnego Świata 1/2017(90)

 

  

2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009