Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

30.09.2019 r.

Drodzy Czytelnicy,

W najnowszym numerze naszego Biuletynu sporo miejsca zajmują materiały dotyczące lasów tropikalnych ze szczególnym uwzględnieniem Amazonii, zahaczamy także o Indonezję. Jakie bogactwa w sobie kryją te lasy? Co im najbardziej zagraża? Jakimi metodami należy je chronić? Jakie wzbudzają emocje polityczne na najwyższym szczeblu? Szczegóły w numerze. O problemach na styku las-klimat-polityka dyskutuje się również w Europie. Właściciele niemieckich lasów domagają się od władz spełnienia obietnic przedwyborczych, czyli docenienia roli lasów i gospodarki leśnej w ochronie klimatu. W Szwecji poszukuje się nowych technologii wykorzystujących biopaliwa. W Austrii wykonywane są żywe  „instalacje" mające zwrócić uwagę na ekologiczne i społeczne znaczenie lasów.
Całość okraszamy ciekawostkami z różnych stron naszego globu.

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!

 

Z Leśnego Świata 9/2019(122)

Z Leśnego Świata 8/2019(121)

Z Leśnego Świata 7/2019(120)

Z Leśnego Świata 6/2019(119)

Z Leśnego Świata 5/2019(118)

Z Leśnego Świata 4/2019(117)

Z Leśnego Świata 3/2019(116)

Z Leśnego Świata 2/2019(115)

Z Leśnego Świata 1/2019(114)

 

  

2018     2017
2016     2015
2014     2013
2012     2011
2010     2009