Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

31.01.2018 r.

Drodzy Czytelnicy,

Przełom roku to czas podsumowań minionego czasu i planów na przyszłość. W bieżącym numerze Biuletynu podajemy przykłady takich rocznych bilansów (Austria) i wielkich debat o przyszłości lasów (Wielka Brytania). Brytyjczycy snują ambitne plany zalesiania swojego dość mało lesistego kraju, to samo, tylko z odpowiednio większym rozmachem planują Chińczycy. Jednak również całkiem lesista Finlandia także zamierza dolesić niektóre miejsca, wykorzystując tereny pod zdemontowanymi liniami energetycznymi. A propos energii - Szwecja zamierza wzmóc produkcję biopaliw a zjednoczone we wspólnym wysiłku organizacje leśne i rolnicze lobbują na forum unijnym za większym wsparciem dla sektora odnawialnych źródeł energii.
Przyroda rzuca jednak nowe wyzwania i już od pierwszych tygodni nowego roku doświadczamy działania niszczycielskich żywiołów, których doświadczyliśmy także w naszym Kraju. Jeszcze bardziej doświadczył on naszych zachodnich sąsiadów, przynosząc ofiary w ludziach oraz wielohektarowe szkody w lasach.

W bieżącym numerze przytaczamy też kilka ciekawostek z dziedziny nauki, jak też przykłady dobrej współpracy nauki z praktyką, czego przejawem są prace nad nowymi tablicami zasobności w Niemczech. Oprócz współpracy są jednak także, jak zawsze spory. Dowiecie się więc Państwo kto kogo i dlaczego ostatnio przezwał „dinozaurem".

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!
 

Z Leśnego Świata 1/2018(102)

 

  

2017    
2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009