Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

28.02.2017 r.

Drodzy Czytelnicy,
przed  Wami kolejny numer Biuletynu „Z LEŚNEGO ŚWIATA" w którym informujemy między innymi o zmianach w prawie, jakie mogą mieć wpływ pozytywny (Niemcy) lub negatywny (Brazylia) na funkcjonowanie ekosystemów leśnych i warunki gospodarowania w nich. Na przykładzie Szwecji przypominamy obowiązującą w naszym kręgu cywilizacyjnym zasadę zgodnie z którą ochrona dobra wspólnego jakim jest bogactwo przyrody, nie może odbywać się z pogwałceniem własności prywatnej.
Stałym czynnikiem oddziaływującym na nasze lasy jest wiatr, wyrządzający w lasach mniejsze lub większe szkody, o czym informujemy na przykładzie Niemiec. Opowiadamy również o tym jakimi sposobami Finowie starają się zwiększyć różnorodność biologiczną lasów borealnych a także o tym, że mogą być wzorem do naśladowania jeśli chodzi o kształtowanie społecznego wizerunku gospodarki leśnej.
Nie mogło zabraknąć ciekawostek ze świata nauki. Tym razem donosimy między innymi o nowych, przyjaznych środowisku, metodach ochrony upraw w Skandynawii, o wykrywaniu uszkodzeń drzew tropikalnych, o odkrywaniu na nowo przez Europejczyków naturalnych leków na groźną chorobę jak też o sposobach szybkiego wykrywania pożarów w Australii.

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!

Z Leśnego Świata 2/2017(91)

Z Leśnego Świata 1/2017(90)

 

  

2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009