Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

31.01.2017 r.

Drodzy Czytelnicy,
oddajemy Wam pierwszy numer Biuletynu „Z LEŚNEGO ŚWIATA" w nowym 2017 roku, dostarczając wieści tym razem głównie z obszaru Europy, dotyczące nawiedzających lasy szkód, mianowicie pożarów (Szwajcaria) i huraganów (Niemcy) a także polityki leśnej a zwłaszcza relacji między leśnictwem a ochroną przyrody (Finlandia) oraz rekreacją (Niemcy). Odnotowujemy spadki cen drewna w Szwecji, wzrost potęgi sektora leśnego w Finlandii oraz nowe inwestycje w przemyśle drzewnym Estonii. Z wydarzeń mających miejsce poza naszym kontynentem wspominamy o wsparciu USA dla Izraela w zakresie naprawiania szkód po pożarach.
Tradycyjnie sporo miejsca poświęcamy nauce, pisząc o zagrożeniu siedlisk podmokłych w Europie, o nowych praktycznych metodach monitorowania obszarów chronionych. Wspominamy o wynikach badań amerykańskich naukowców nad odpornością drzew i drzewostanów na ekstremalne zjawiska atmosferyczne oraz o badaniach belgijskich naukowców, z których wynika że brak ingerencji człowieka w tropikalne ekosystemy może być zagrożeniem dla niektórych gatunków. Na koniec streszczamy interesujące badania nad historią wędrówek drobnych ssaków po ustąpieniu lodowca w Europie.

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!

Z Leśnego Świata 1/2017(90)

 

  

2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009