Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

31.10.2017 r.

Drodzy Czytelnicy,

Tegoroczne lato i jesień naznaczyła plaga huraganów, nie tylko w naszym kraju. W Niemczech trwają porządki po letnich nawałnicach a równolegle odbywa się akcja jesiennego sadzenia lasu, ze szczególnym naciskiem na przebudowę drzewostanów. O stanie lasów u naszych zachodnich sąsiadów piszemy też w kontekście najnowszego raportu ogłoszonego w jednym z krajów związkowych. Od wichur ucierpiały też lasy Szwajcarii, co lokalnie spowodowało zakłócenia na rynku drzewnym. Nie dotyczy to jednak całego kraju, w którym generalnie panuje dobra koniunktura na drewno. O wielkim pechu mogą mówić mieszkańcy Portoryko, którzy w wyniku huraganu utracili wielką przyrodniczą atrakcję turystyczną.
W bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy nauce. Relacjonujemy wielki unijny projekt, który ma ważny cel praktyczny – zintegrowanie systemu ochrony roślin. Ponadto piszemy o ciekawostkach z życia mrówek, o zawiłościach podziemnych relacji między drzewami, szacowaniu bioróżnorodności, wreszcie o korzyściach dla ludzkiego zdrowia płynących z kontaktu z lasem jak też o negatywnych skutkach wylesień w tym względzie.

Serdecznie zapraszamy do lektury „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!
 

Z Leśnego Świata 10/2017(99)

Z Leśnego Świata 9/2017(98)

Z Leśnego Świata 8/2017(97)

Z Leśnego Świata 7/2017(96)

Z Leśnego Świata 6/2017(95)

Z Leśnego Świata 5/2017(94)

Z Leśnego Świata 4/2017(93)

Z Leśnego Świata 3/2017(92)

Z Leśnego Świata 2/2017(91)

Z Leśnego Świata 1/2017(90)

 

  

2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009