Z życia Instytutu

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła na sali konferencyjnej Internatu Technikum Leśnego w Białowieży wykład pt. „Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża”....więcej »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", której celem było podsumowanie prac związanych z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”....więcej »

Kordelasy Leśnika Polskiego dla Profesorów z IBL

12 grudnia 2016 r. w Jedlni odbyło się spotkanie opłatkowe kierownictwa Lasów Państwowych z udziałem Ministra Środowiska Profesora Jana Szyszko, zaproszonych gości oraz duchownych....więcej »

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wzorem lat ubiegłych, 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....więcej »

Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa.

Z okazji 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowej prof. dr. inż. Andrzeja Klocka w dniu 23 listopada 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Prof. dr hab. Andrzej Klocek - promotor nowoczesnej ekonomiki leśnictwa”....więcej »

Debata o Lasach w IBL

8 grudnia 2016 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym odbyła się ogólnopolska debata pod hasłem: „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”....więcej »

Pierwsze wyniki Projektu "LIFE+ ForBioSensing zaprezentowane na konferencji w Białowieży".

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych....więcej »

VII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"....więcej »