dr Iwona Szyp-Borowska

telefon:
22 7150 481
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 103

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

2000 -  Uniwersytet w Padwie, Università degli studi di Padova.
 

Edukacja i stopnie naukowe

1996 - uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2001 - uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Zainteresowania naukowe

  • Genetyka populacyjna drzew leśnych (sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego).

  • Biologia molekularna.

  • Markery DNA (RAPD, AFLP).

  • Mapowanie loci cech ilościowych (QTL).

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Szyp-Borowska I.: Mapowanie loci cech ilościowych – jako nowe narzędzie w hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Leśne Prace Badawcze, 2005, 1: 99-107.

Szyp-Borowska I., Staniulyte R.: Wykorzystanie markerów RAPD do oceny zmienności genetycznej europejskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Biotechnologia, 2003, 2(61): 280-289

Szyp I., Tretyn A.: Uzyskanie zawiesin komórkowych  Pharbitis nil. Biotechnologia, 2001, 1(52): 127-129.

Szyp I., Tretyn A.: Application of callus tissue cultures in the studies on mechanisms of flower induction. Biologica Rhythm Reasearch, 2001, 32(4): 459-460.

Szyp I., Dąbrowska G., Tretyn A.: Wykorzystanie tkanki kalusowej w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia. Biotechnologia, 2001, 2(53): 165-169.

Artykuły popularnonaukowe

Trejgell A., Szyp I.: Regeneracja Pharbitis nill Chois. Materiały zjazdowe, 51 Zjazd PTB w Gdańsku (15-19 września), 1998.

Dąbrowska G., Szyp I., Goc A., Tretyn A., Kopcewicz J.: Zastosowanie techniki różnicowego namnażania do poszukiwania genów kwitnienia Pharbitis nil. Materiały konferencyjne, Workshop of European Society for Chronobiology, News from the Plant Chronobiology Research II, Markgrafenheide 15-17.09.2000.

Dąbrowska G., Szyp I., Wojciechowski W., Goc A., Tretyn A., Kopcewicz J.: Genes regulated by inductive photopheriod in Pharbitis nil. Materiały konferencyjne Workshop of European Society for Chronobiology, News from the Plant Chronobiology Research II, Markgrafenheide, 15-17.09.2000.

Szyp I., Sułkowska M., Matras J.: Siódme sympozjum genetycznej grupy roboczej IUFRO w zakresie Genetyki Populacyjnej i Ewolucyjnej drzew leśnych. Stara Leśna, 25-29.08.2002. Prace IBL, 2002, Zeszyt 4(A): 101-103.

Szyp-Borowska I., Matras J.: Assessment of genetic variation of chosen provenances of beech (Fagus sylvatica L.) by using RAPD markers. Materiały konferencyjne Malinówka, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona leśnych zasobów genowych i hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce – stan i perspektywy, 2005.

Inne

Opieka nad organizacją i wykonaniem badań do prac magisterskich
 

  • 2001 - Wykorzystanie metody differentia display w badaniach nad fotoperiodyczną indukcją kwitnienia Pharbitis nil. UMK, Toruń.
  • 1999 - Wykorzystanie tkanki kalusowej i zawiesin komórkowych w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia. UMK, Toruń.